28,885 Mhz SAKARI 6 METRU DX VAJADZĪBĀM

Iepriekšējā saules cikla laikā, radio amatieri visā pasaulē lietoja 28,885 Mhz kā sakaru un informācijas frekvenci. Nesalīdzināma bija šīs frekvences lietderība tiešai diapozona apstākļu pārbaudei, un kontaktiem ar citiem 6 metru operātoriem, kuru laikā tika sarunāti “skedi” uz 50 MHz. Arī pašreizējos apstākļos, pat ņemot vērā interneta un WWW pieejamību, šī 6 metru sakaru frekvence vēl vienmēr būs noderīga, īpaši stacijām, kurām nav pieeja elektroniskam tīmeklim jeb e-pastam.

Sauciet “CQ six meter activity Europe” (Āzija jeb kādu citu zemes lodes reģionu) ja jums patīk, jeb klausaties uz DX stacijām kas meklē Eiropu. Kad atrodat kādu uz 28,885 Mhz, tad ejiet 5 kHz pakāpienos uz augšu jeb uz leju, lai atstātu sakaru frekvenci brīvu citiem. 28,885 Mhz sakaru frekvence ir arī laba vieta tikai klausīšanai, jo tur tiek apmainītas tenkas, laicīgas ziņas un diapozonu ziņojumi.

Pārtulkots no QST žurnāla 1998. g. decembra izdevuma.

Georgs Liepiņš, KE4HW/YL3HT.

Atpakaļ uz Galveno Lapu.