Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

Rediģēts: 29.Jan.2019


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	Digi		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	358	340	1	YL2MU	357	340	1	YL2MU	345	334	1	YL2KF	315	311
2	YL2GP	350	339	2	YL2JN	334	328	2	YL2GD	337	327	2	YL2MU	295	295
3	YL2SM	344	337	3	YL2BJ	328	324	3	YL2LQ	335	328	3	YL2BJ	289	288
4	YL2GD	344	334	4	YL2AP	322	317	4	YL3DQ	333	328	4	YL2TW	231	228
5	YL2KO	343	336	5	YL2KF	315	310	5	YL2UZ	331	328	5	YL-RS01	229	228
6	YL2KF	343	336	6	YL3FT	314	314	6	YL2KF	329	323	6	YL2QV	216	216
7	YL2LQ	340	333	7	YL2PP	308	308	7	YL2BJ	329	326	7	YL2GD	198	197
8	YL2JN	337	331	8	YL-RS01	303	290	8	YL2PP	326	326	8	YL2VW	178	178
9	YL1XZ	336	336	9	YL2GQT	301	298	9	YL2SM	325	321	9	YL3DQ	172	172
10	YL2AP	336	328	10	YL2GD	299	294	10	YL3FT	324	324	10	YL2GP	170	170
11	YL3DQ	334	330	11	YL2AG	297	270	11	YL2GQT	323	319	11	YL2PJ	157	157
12	YL2GQT	333	329	12	YL2TW	285	281	12	YL2GN	322	322	12	YL4U	145	145
13	YL2BJ	333	329	13	YL2GUV	284	284	13	YL2TW	321	316	13	YL2CP	135	135
14	YL2UZ	332	328	14	YL2SM	281	277	14	YL1ZS	310	310	14	YL2HX	131	131
15	YL2TW	332	326	15	YL1ZS	275	275	15	YL2VW	308	302	15	YL2BR	130	123
16	YL2PP	328	328	16	YL2GN	272	272	16	YL2IP	307	303	16	YL2IP	113	113
17	YL3FT	326	326	17	YL2IP	250	245	17	YL2EC	300	292	17	YL2AG	62	62
18	YL2GN	325	325	18	YL3DQ	237	236	18	YL2PJ	298	290	18	YL3FT	40	40
19	YL2AG	322	314	19	YL2VW	236	235	19	YL2AG	297	285	19	YL1ZS	39	38
20	YL2IP	320	315	20	YL2PJ	233	229	20	YL2HX	288	288	20	YL3GV	23	23
21	YL1ZS	315	315	21	YL2HX	214	214	21	YL2QV	285	285	21	YL2SM	12	12
22	YL-RS01	315	302	22	YL2QV	204	204	22	YL-RS01	275	265	22	YL2GQT	4	4
23	YL2VW	312	306	23	YL2BR	196	189	23	YL2BR	233	226	23	YL2AP	3	3
24	YL2PJ	308	300	24	YL2EC	194	193	24	YL2TQ	214	212	24	YL2GN	3	3
25	YL2EC	300	292	25	YL2AZ	160	160	25	YL2AP	211	208	25	YL3AD	2	2
26	YL2GW	295	295	26	YL4HQ	159	159	26	YL4HQ	173	173	26	YL2PP	1	1
27	YL2HX	294	294	27	YL4U	155	153	27	YL4U	167	166				
28	YL2QV	293	293	28	YL2LQ	142	142	28	YL2PN	150	150				
29	YL2GUV	284	284	29	YL3GV	130	130	29	YL2CP	149	147				
30	YL2BR	253	246	30	YL2CP	98	97	30	YL3AD	97	97				
31	YL2DZ	245	245	31	YL2PN	95	95								
32	YL2TQ	214	212	32	YL3AD	51	51								
33	YL4U	207	205	33	YL2TQ	20	20								
34	YL2CP	193	191												
35	YL4HQ	189	187												
35	YL2PN	161	161												
36	YL2AZ	160	160												
37	YL3GV	130	130												
38	YL3AD	107	107												
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

DXCC pa diapazoniem


#	160m		#	80m		#	60m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	317	1	YL2SM	316	1	YL2GP	73	1	YL2BJ	323	1	YL2BJ	323	1	YL2MU	358
2	YL2KO	304	2	YL3FT	293	2	YL2CP	60	2	YL2GP	321	2	YL2GP	313	2	YL1XZ	334
3	YL2GD	249	3	YL2GP	281	3	YL-RS01	53	3	YL3FT	318	3	YL2MU	313	3	YL2GP	334
4	YL2BJ	216	4	YL2GD	279	4	YL2PP	46	4	YL2MU	309	4	YL2PP	284	4	YL2KF	329
5	YL2PP	182	5	YL2BJ	269	5	YL1ZS	26	5	YL1XZ	307	5	YL2TW	229	5	YL2BJ	328
6	YL3FT	179	6	YL2KO	263	6	YL2HX	22	6	YL2PP	305	6	YL2EC	217	6	YL3FT	317
7	YL2TW	179	7	YL2PP	255	7	YL2KF	19	7	YL2SM	304	7	YL2VW	212	7	YL2LQ	315
8	YL2VW	170	8	YL2VW	233				8	YL2GD	298	8	YL-RS01	211	8	YL3DQ	311
9	YL2GP	155	9	YL2MU	230				9	YL3DQ	295	9	YL1ZS	204	9	YL2GD	309
10	YL2MU	134	10	YL1XZ	223				10	YL2TW	273	10	YL2LQ	191	10	YL2PP	309
11	YL2PJ	133	11	YL2TW	221				11	YL2UZ	273	11	YL2KF	190	11	YL-RS01	308
12	YL2UZ	129	12	YL2KF	211				12	YL2KF	268	12	YL2HX	181	12	YL2SM	308
13	YL1ZS	122	13	YL1ZS	201				13	YL2VW	267	13	YL2AG	179	13	YL2UZ	297
14	YL1XZ	121	14	YL3DQ	197				14	YL1ZS	251	14	YL2IP	158	14	YL2TW	293
15	YL2IP	117	15	YL2UZ	192				15	YL2GN	248	15	YL2SM	140	15	YL2VW	291
16	YL3DQ	115	16	YL-RS01	175				16	YL2KO	245	16	YL2UZ	136	16	YL2AG	290
17	YL-RS01	112	17	YL2IP	175				17	YL-RS01	222	17	YL2GN	123	17	YL2GN	286
18	YL2GN	110	18	YL2GN	166				18	YL2GQT	215	18	YL3FT	115	18	YL2KO	278
19	YL2KF	97	19	YL2PJ	159				19	YL2AG	212	19	YL2GQT	108	19	YL2GQT	277
20	YL2AP	84	20	YL2TQ	158				20	YL2IP	208	20	YL2GD	108	20	YL1ZS	277
21	YL4U	79	21	YL2EC	153				21	YL2PJ	203	21	YL2BR	92	21	YL2AP	267
22	YL2GQT	73	22	YL2AG	144				22	YL2EC	203	22	YL3DQ	81	22	YL2JN	265
23	YL4HQ	64	23	YL2GUV	143				23	YL2TQ	170	23	YL2CP	69	23	YL2EC	260
24	YL2TQ	56	24	YL2AP	140				24	YL2AP	165	24	YL2PJ	66	24	YL2PJ	245
25	YL2AG	55	25	YL2GQT	137				25	YL4U	162	25	YL2PN	46	25	YL2IP	245
26	YL2LQ	47	26	YL2LQ	116				26	YL2HX	160	26	YL2CR	37	26	YL4U	178
27	YL2EC	44	27	YL2DZ	110				27	YL2LQ	150	27	YL2AP	6	27	YL2HX	177
28	YL2BR	42	28	YL4U	110				28	YL4HQ	139				28	YL2DZ	170
29	YL2CR	36	29	YL2HX	104				29	YL2JN	126				29	YL4HQ	170
30	YL2CP	36	30	YL2CP	104				30	YL2BR	124				30	YL2BR	168
31	YL2GUV	28	31	YL4HQ	95				31	YL2DZ	116				31	YL2AZ	142
32	YL3AD	24	32	YL2JN	89				32	YL2CP	105				32	YL2CR	128
33	YL2HX	17	33	YL2BR	80				33	YL2PN	94				33	YL2CP	109
34	YL2DZ	10	34	YL3AD	75				34	YL2CR	52				34	YL2PN	87
35	YL2PN	6	35	YL2CR	55				35	YL2AZ	29				35	YL2TQ	75
36	YL2AZ	2	36	YL2PN	43				36	YL3AD	26				36	YL3GV	46
37	YL3GV	1	37	YL2AZ	28				37	YL3GV	22				37	YL3AD	45
			38	YL3GV	24												

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2MU	321	1	YL2MU	342	1	YL2BJ	310	1	YL2MU	310	1	YL2AO	114
2	YL2BJ	321	2	YL1XZ	329	2	YL2MU	308	2	YL1XZ	306	2	YL2CP	113
3	YL2GP	315	3	YL2GP	327	3	YL2GP	293	3	YL2GP	303	3	YL2GP	86
4	YL2PP	310	4	YL2BJ	320	4	YL2PP	277	4	YL2BJ	297	4	YL3FT	77
5	YL2EC	270	5	YL2SM	316	5	YL1ZS	231	5	YL2SM	292	5	YL2GD	72
6	YL1ZS	262	6	YL2KF	315	6	YL2GN	216	6	YL2AG	284	6	YL2BJ	72
7	YL2KF	250	7	YL2LQ	314	7	YL2EC	216	7	YL2JN	279	7	YL2MU	67
8	YL2GN	228	8	YL3FT	310	8	YL2AG	206	8	YL2PP	268	8	YL2EC	52
9	YL2AG	210	9	YL2PP	303	9	YL2LQ	183	9	YL3FT	265	9	YL2VW	46
10	YL2TW	201	10	YL2KO	299	10	YL2TW	175	10	YL2GQT	264	10	YL2PJ	44
11	YL2VW	201	11	YL2GD	295	11	YL-RS01	164	11	YL2LQ	259	11	YL2SM	44
12	YL2HX	199	12	YL2GQT	289	12	YL2KF	164	12	YL2GUV	256	12	YL2BR	42
13	YL-RS01	195	13	YL3DQ	287	13	YL2IP	143	13	YL2AP	252	13	YL2PP	41
14	YL2LQ	190	14	YL2GUV	285	14	YL2HX	137	14	YL2KF	252	14	YL2GN	38
15	YL2UZ	166	15	YL2JN	284	15	YL2BR	132	15	YL2GD	252	15	YL2JN	32
16	YL2IP	158	16	YL2AG	283	16	YL2SM	130	16	YL1ZS	246	16	YL3GV	26
17	YL2BR	154	17	YL2UZ	275	17	YL2VW	94	17	YL2KO	238	17	YL2IP	23
18	YL2SM	149	18	YL2TW	273	18	YL2GQT	92	18	YL2UZ	235	18	YL1ZS	14
19	YL2GQT	138	19	YL2GN	269	19	YL2UZ	80	19	YL2GN	235	19	YL2TW	12
20	YL2GD	103	20	YL1ZS	267	20	YL2PJ	70	20	YL2PJ	231	20	YL2KF	9
21	YL2PJ	84	21	YL2VW	264	21	YL2GD	35	21	YL-RS01	227	21	YL2KO	8
22	YL2PN	70	22	YL2PJ	263	22	YL2CR	26	22	YL2TW	226	22	YL3DQ	6
23	YL3DQ	66	23	YL2EC	255	23	YL2PN	25	23	YL3DQ	217	23	YL2GUV	5
24	YL3FT	57	24	YL-RS01	253	24	YL3FT	24	24	YL2IP	203	24	YL2GQT	1
25	YL2CR	42	25	YL2AP	252	25	YL3DQ	19	25	YL2VW	198	25	YL2LQ	1
26	YL2CP	33	26	YL2IP	231	26	YL2CP	14	26	YL2EC	176	26	YL2HX	1
27	YL2AP	9	27	YL2BR	177	27	YL2AP	5	27	YL2DZ	173			
28	YL3GV	2	28	YL2HX	173	28	YL3GV	2	28	YL2BR	144			
			29	YL4U	164				29	YL2HX	138			
			30	YL4HQ	157				30	YL2CP	123			
			31	YL2DZ	142				31	YL4U	115			
			32	YL3GV	123				32	YL4HQ	103			
			33	YL2CP	112				33	YL2PN	94			
			34	YL2TQ	104				34	YL2CR	70			
			35	YL2CR	90				35	YL3GV	60			
			36	YL2PN	73				36	YL2TQ	39			
			37	YL2AZ	52				37	YL3AD	15			
			38	YL3AD	28				38	YL2AZ	8				
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

WAZ pa diapazoniem


#	160M		#	80m		#	60m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas

1	YL2GD	40	1	YL2GD	40	1	YL2GP	18	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	40	2	YL2GP	40	2	YL2CP	17	2	YL2GD	40	2	YL2MU	40	2	YL2EC	40
3	YL2SM	40	3	YL2KO	40	3	YL2KF	5	3	YL2GN	40	3	YL2BJ	40	3	YL2GD	40
4	YL2BJ	39	4	YL2MU	40	4	YL2HX	6	4	YL2GP	40	4	YL2TW	38	4	YL2GN	40
5	YL2TW	38	5	YL2SM	40				5	YL2IP	40	5	YL2UZ	37	5	YL2GP	40
6	YL3FT	37	6	YL2UZ	40				6	YL2KO	40	6	YL2EC	36	6	YL2IP	40
7	YL2MU	36	7	YL3FT	40				7	YL2MU	40	7	YL2KF	36	7	YL2KF	40
8	YL1XZ	35	8	YL2BJ	39				8	YL2SM	40	8	YL2VW	35	8	YL2KO	40
9	YL2PP	35	9	YL1XZ	39				9	YL2TW	40	9	YL2IP	34	9	YL2LQ	40
10	YL2VW	34	10	YL2IP	39				10	YL2UZ	40	10	YL2GD	33	10	YL2MU	40
11	YL2UZ	32	11	YL2TW	38				11	YL3FT	40	11	YL2PP	32	11	YL2PP	40
12	YL2PJ	32	12	YL2VW	38				12	YL2BJ	40	12	YL2AG	32	12	YL2SM	40
13	YL2GP	30	13	YL2KF	37				13	YL2AG	40	13	YL2HX	31	13	YL2TW	40
14	YL2IP	29	14	YL2GN	36				14	YL2GQT	39	14	YL2GQT	31	14	YL2UZ	40
15	YL1ZS	25	15	YL2PP	36				15	YL2VW	39	15	YL1ZS	30	15	YL3DQ	40
16	YL2GN	23	16	YL3DQ	35				16	YL2EC	39	16	YL2LQ	28	16	YL3FT	40
17	YL3DQ	23	17	YL2GUV	34				17	YL2KF	39	17	YL3FT	28	17	YL-RS01	40
18	YL4U	22	18	YL2PJ	34				18	YL3DQ	38	18	YL2BR	26	18	YL2GQT	40
19	YL2KF	21	19	YL2GQT	34				19	YL2PP	38	19	YL2GN	25	19	YL2VW	40
20	YL4HQ	18	20	YL2TQ	32				20	YL2TQ	38	20	YL2SM	17	20	YL2BJ	40
21	YL-RS01	17	21	YL-RS01	32				21	YL2PJ	36	21	YL2CP	16	21	YL2AG	40
22	YL2GQT	16	22	YL1ZS	30				22	YL4U	36	22	YL2PJ	15	22	YL4U	39
23	YL2AG	11	23	YL2EC	29				23	YL-RS01	35	23	YL2PN	14	23	YL1ZS	37
24	YL2LQ	8	24	YL4U	29				24	YL1ZS	33	24	YL-RS01	10	24	YL2PJ	37
25	YL2TQ	8	25	YL2CP	27				25	YL2HX	32				25	YL2HX	36
26	YL2GUV	6	26	YL4HQ	25				26	YL4HQ	30				26	YL2BR	36
27	YL2BR	6	27	YL2AG	24				27	YL2LQ	29				27	YL4HQ	35
28	YL2CP	6	28	YL2HX	23				28	YL2CP	28				28	YL2CP	31
29	YL2EC	5	29	YL2LQ	20				29	YL2PN	27				29	YL2PN	30
30	YL3AD	4	30	YL2BR	19				30	YL2BR	26				30	YL2TQ	28
31	YL2HX	4	31	YL3AD	17				31	YL3AD	7				31	YL3AD	22
32	YL2PN	3	32	YL2PN	8				32	YL3GV	6				32	YL3GV	10
33	YL3GV	1	33	YL3GV	6												

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2EC	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40	1	YL2CP	25
2	YL2GP	40	2	YL2EC	40	2	YL2MU	40	2	YL2GD	40	2	YL2AO	24
3	YL2MU	40	3	YL2GD	40	3	YL2BJ	40	3	YL2GP	40	3	YL2GD	18
4	YL2BJ	40	4	YL2GN	40	4	YL2TW	39	4	YL2GQT	40	4	YL2GP	18
5	YL2AG	40	5	YL2GP	40	5	YL2AG	39	5	YL2IP	40	5	YL3FT	15
6	YL2BR	40	6	YL2IP	40	6	YL2GN	38	6	YL2KO	40	6	YL2MU	10
7	YL2UZ	38	7	YL2KO	40	7	YL2EC	36	7	YL2MU	40	7	YL2BJ	9
8	YL2TW	37	8	YL2LQ	40	8	YL2KF	36	8	YL2SM	40	8	YL2EC	8
9	YL2KF	37	9	YL2MU	40	9	YL2HX	34	9	YL2UZ	40	9	YL2GN	6
10	YL2IP	36	10	YL2PJ	40	10	YL2IP	34	10	YL2TW	40	10	YL2PJ	6
11	YL2VW	36	11	YL2SM	40	11	YL2BR	34	11	YL3FT	40	11	YL2VW	6
12	YL2HX	35	12	YL2TW	40	12	YL2PP	33	12	YL2AG	40	12	YL2KO	5
13	YL2GN	35	13	YL2UZ	40	13	YL2GQT	31	13	YL2GUV	39	13	YL2PP	5
14	YL2PP	34	14	YL2GQT	40	14	YL1ZS	30	14	YL2BJ	39	14	YL2BR	5
15	YL2GQT	34	15	YL2GUV	40	15	YL2UZ	27	15	YL2PJ	39	15	YL3GV	4
16	YL2GD	33	16	YL2BJ	40	16	YL2VW	22	16	YL2KF	39	16	YL1ZS	3
17	YL1ZS	29	17	YL2KF	40	17	YL2SM	21	17	YL2GN	38	17	YL2TW	3
18	YL2SM	28	18	YL2VW	40	18	YL2PJ	19	18	YL2CP	37	18	YL2IP	3
19	YL2LQ	25	19	YL2AG	40	19	YL2LQ	18	19	YL2LQ	36	19	YL2KF	3
20	YL2PN	23	20	YL2PP	39	20	YL2GD	18	20	YL1ZS	36	20	YL2LQ	1
21	YL3FT	23	21	YL1ZS	38	21	YL3FT	14	21	YL-RS01	35	21	YL2GQT	1
22	YL2PJ	19	22	YL3FT	38	22	YL2CP	10	22	YL2PP	35	22	YL2HX	1
23	YL2CP	16	23	YL-RS01	38	23	YL2PN	9	23	YL2BR	35		
24	YL-RS01	10	24	YL4HQ	38	24	YL-RS01	7	24	YL2VW	34			
25	YL3GV	2	25	YL3DQ	37	25	YL3GV	2	25	YL4HQ	33			
			26	YL2HX	37				26	YL2HX	32			
			27	YL4U	37				27	YL2EC	32			
			28	YL3GV	36				28	YL4U	31			
			29	YL2BR	36				29	YL2PN	30			
			30	YL2CP	33				30	YL3DQ	24			
			31	YL2TQ	32				31	YL3GV	20			
			32	YL2PN	26				32	YL2TQ	14			
			33	YL3AD	11				33	YL3AD	7	
				

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2BJ	548	148	39	6	89	98	122	46
3	YL2UZ	515	142	34	5	82	92	114	46
4	YL2GQT	454	152	38	9	51	69	71	25
5	YL2TW	413	177	35	5	69	57	43	14
6	YL2MF	400							
7	YL2GUV	395	121	44	7	41	43	57	15
8	YL-RS01	355	112	32	6	45	65	71	24
9	YL2EC	346	150	33	5	53	46	45	14
10	YL2AG	331	70	37	12	39	42	61	18
11	YL2KF	277	55	22	2	24	39	47	9
12	YL2QV	198							
13	YL3DQ	189	88	14	3	9	32	15	6
14	YL2TQ	167	80	17	3	22	20	16	6
15	YL1ZS	158	71	8	1	15	21	10	4
16	YL2VW	139	28	26	6	15	26	31	8
17	YL2PN	130							
18	YL2HX	111	22	18	5	17	23	22	4

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL1ZS	01.01.2019
YL2AO	01.01.2019
YL2BJ	01.01.2019
YL2CP	01.01.2019
YL2EC	01.01.2019
YL2GD	01.01.2019
YL2HX	01.01.2019
YL2IP	01.01.2019
YL2KF	01.01.2019
YL2MU	01.01.2019
YL2PP	01.01.2019
YL2QV	01.01.2019
YL2SM	01.01.2019
YL2VW	01.01.2019
YL3DQ	01.01.2019
YL4HQ	01.01.2019
YL4U	01.01.2019
YL-RS01	01.01.2019
YL2BR	15.03.2018
YL2AG	01.01.2018
YL2GP	01.01.2018
YL2GQT	01.01.2018
YL2TW	01.01.2018
YL3FT	01.01.2018
YL2GUV	01.01.2017
YL2KO	01.01.2017
YL2PJ	01.01.2017
YL2GN	01.01.2016
YL3GV	01.01.2016
YL2UZ	31.12.2011
YL2AP	30.11.2008
YL2MF	20.03.2007
YL2PN	04.01.2007
YL2GW	06.11.2005
YL2CR	07.10.2005
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Šeit informāciju var ievietot jebkurš radioamatieris.

Lūdzu savu informāciju vai izmaiņas tajā, kā arī ieteikumus par šo aptauju, sūtiet uz:

Informāciju sūtiet līdzīga veida tabulās, kādas ir šajā lappusē. Variet izmantot šo dokumentu kā sagatavi.
Droši dariet to tikko kaut kas mainās - jo aktuālāka informācija, jo interesantāk. Izmaiņu gadījumā vēlams norādīt tikai tos ciparus, kas mainījušies.

Gada beigās uz to brīdi esošie rezultāti tiks saglabāti atsevišķā tabulā vēsturei un arī būs tepat pieejami.

Iepriekšējo gadu dati:
2018. gada 15.februāris
2017. gada 1.janvāris
2016. gada 1.janvāris
2015. gada 25. marts
2013. gada 31. decembris
2012. gada 31. decembris
2012. gada 30. jūnijs
2011. gada 31. decembris
2011. gada 30. jūnijs
2010. gada 31. decembris
2010. gada 30. jūnijs
2009. gada 31. decembris
2009. gada 30. jūnijs
2008. gada 31. decembris
2008. gada 30. jūnijs
2007. gada 31. decembris
2007. gada 30. jūnijs
2006. gada 31. decembris
2006. gada 30. jūnijs
2005. gada 31. decembris

2002. gada 31. decembris