Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2018. gada februāris


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	Digi		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	358	340	1	YL2MU	357	340	1	YL2MU	345	334	1	YL2KF	313	309
2	YL2GP	350	339	2	YL2JN	334	328	2	YL2LQ	335	328	2	YL2MU	289	289
3	YL2GD	344	334	3	YL2BJ	324	320	3	YL2GD	332	328	3	YL2BJ	285	284
4	YL2SM	343	336	4	YL2AP	322	317	4	YL2UZ	331	328	4	YL2TW	231	228
5	YL2KO	343	336	5	YL3FT	314	314	5	YL2KF	328	323	5	YL-RS01	229	228
6	YL2KF	342	335	6	YL2KF	313	308	6	YL2BJ	327	324	6	YL2QV	210	210
7	YL2LQ	340	333	7	YL-RS01	303	290	7	YL3DQ	326	328	7	YL2GD	202	202
8	YL2JN	337	331	8	YL2PP	303	303	8	YL2SM	325	321	8	YL3DQ	171	171
9	YL1XZ	336	336	9	YL2GQT	301	298	9	YL3FT	324	324	9	YL2GP	170	170
10	YL2AP	336	328	10	YL2GD	298	294	10	YL2GQT	323	319	10	YL2PJ	157	157
11	YL2GQT	333	329	11	YL2AG	297	270	11	YL2GN	322	322	11	YL4U	132	132
12	YL2UZ	332	328	12	YL2TW	285	281	12	YL2TW	321	316	12	YL2VW	127	127
13	YL2TW	332	326	13	YL2GUV	284	284	13	YL2PP	321	321	13	YL2IP	108	108
14	YL3DQ	331	328	14	YL2SM	281	277	14	YL1ZS	307	307	14	YL2HX	88	88
15	YL2BJ	331	327	15	YL2GN	272	272	15	YL2VW	302	296	15	YL2AG	62	62
16	YL3FT	326	326	16	YL1ZS	270	270	16	YL2IP	301	297	16	YL3FT	40	40
17	YL2GN	325	325	17	YL2IP	246	241	17	YL2EC	298	290	17	YL1ZS	38	37
18	YL2PP	323	323	18	YL2PJ	233	229	18	YL2PJ	298	290	18	YL3GV	23	23
19	YL2AG	322	314	19	YL3DQ	231	230	19	YL2AG	297	285	19	YL2SM	12	12
20	YL2IP	316	311	20	YL2VW	222	221	20	YL2QV	281	281	20	YL2GQT	4	4
21	YL-RS01	315	302	21	YL2QV	199	199	21	YL-RS01	275	265	21	YL2AP	3	3
22	YL1ZS	311	311	22	YL2EC	193	192	22	YL2HX	264	264	22	YL2GN	3	3
23	YL2VW	308	302	23	YL2HX	169	169	23	YL2TQ	214	212	23	YL3AD	2	2
24	YL2PJ	308	300	24	YL2AZ	160	160	24	YL2AP	211	208	24	YL2PP	1	1
25	YL2EC	299	292	25	YL4HQ	157	157	25	YL4HQ	171	171				
26	YL2GW	295	295	26	YL4U	154	152	26	YL4U	164	163				
27	YL2QV	291	291	27	YL2LQ	142	142	27	YL2PN	150	150				
28	YL2GUV	284	284	28	YL3GV	130	130	28	YL3AD	97	97				
29	YL2HX	273	273	29	YL2PN	95	95								
30	YL2DZ	245	245	30	YL3AD	51	51								
31	YL2TQ	214	212	31	YL2TQ	20	20								
32	YL4U	202	200												
33	YL4HQ	187	187												
34	YL2PN	161	161												
35	YL2AZ	160	160												
35	YL3GV	130	130												
36	YL3AD	107	107												
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

10 BAND DXCC#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	316	1	YL2SM	307	1	YL2BJ	321	1	YL2BJ	319	1	YL2MU	358
2	YL2KO	304	2	YL3FT	293	2	YL2GP	321	2	YL2GP	313	2	YL1XZ	334
3	YL2GD	242	3	YL2GP	281	3	YL3FT	318	3	YL2MU	311	3	YL2GP	334
4	YL2BJ	212	4	YL2GD	276	4	YL2MU	308	4	YL2PP	278	4	YL2KF	327
5	YL3FT	179	5	YL2BJ	267	5	YL1XZ	307	5	YL2TW	229	5	YL2BJ	326
6	YL2TW	179	6	YL2KO	263	6	YL2SM	301	6	YL-RS01	211	6	YL3FT	317
7	YL2PP	175	7	YL2PP	250	7	YL2PP	300	7	YL2EC	210	7	YL2LQ	315
8	YL2VW	156	8	YL2MU	229	8	YL2GD	294	8	YL1ZS	199	8	YL-RS01	308
9	YL2GP	155	9	YL1XZ	223	9	YL3DQ	293	9	YL2LQ	191	9	YL3DQ	308
10	YL2PJ	133	10	YL2TW	221	10	YL2UZ	273	10	YL2VW	180	10	YL2GD	307
11	YL2MU	131	11	YL2VW	214	11	YL2TW	273	11	YL2AG	179	11	YL2PP	305
12	YL2UZ	129	12	YL2KF	201	12	YL2KF	262	12	YL2KF	170	12	YL2UZ	297
13	YL1XZ	121	13	YL1ZS	197	13	YL2VW	250	13	YL2IP	156	13	YL2TW	293
14	YL1ZS	118	14	YL2UZ	192	14	YL2GN	248	14	YL2HX	153	14	YL2AG	290
15	YL2IP	117	15	YL3DQ	192	15	YL1ZS	246	15	YL2UZ	136	15	YL2GN	286
16	YL-RS01	112	16	YL-RS01	175	16	YL2KO	245	16	YL2SM	127	16	YL2SM	286
17	YL3DQ	112	17	YL2IP	174	17	YL-RS01	222	17	YL2GN	123	17	YL2VW	283
18	YL2GN	110	18	YL2GN	166	18	YL2GQT	215	18	YL3FT	115	18	YL2KO	278
19	YL2KF	97	19	YL2PJ	159	19	YL2AG	212	19	YL2GQT	108	19	YL2GQT	277
20	YL2AP	84	20	YL2TQ	158	20	YL2IP	208	20	YL2GD	95	20	YL1ZS	273
21	YL4U	75	21	YL2EC	152	21	YL2PJ	203	21	YL2PJ	66	21	YL2AP	267
22	YL2GQT	73	22	YL2AG	144	22	YL2EC	201	22	YL3DQ	57	22	YL2JN	265
23	YL4HQ	62	23	YL2GUV	143	23	YL2HX	173	23	YL2PN	46	23	YL2EC	259
24	YL2TQ	56	24	YL2AP	140	24	YL2TQ	170	24	YL2CR	37	24	YL2PJ	245
25	YL2AG	55	25	YL2GQT	137	25	YL2AP	165	25	YL2AP	6	25	YL2IP	240
26	YL2LQ	47	26	YL2LQ	116	26	YL4U	154				26	YL4U	172
27	YL2EC	42	27	YL2DZ	110	27	YL2LQ	150				27	YL2DZ	170
28	YL2CR	36	28	YL4U	107	28	YL4HQ	135				28	YL2HX	167
29	YL2GUV	28	29	YL4HQ	94	29	YL2JN	126				29	YL4HQ	166
30	YL3AD	24	30	YL2JN	89	30	YL2DZ	116				30	YL2AZ	142
31	YL2HX	12	31	YL2HX	88	31	YL2PN	94				31	YL2CR	128
32	YL2DZ	10	32	YL3AD	75	32	YL2CR	52				32	YL2PN	87
33	YL2PN	6	33	YL2CR	55	33	YL2AZ	29				33	YL2TQ	75
34	YL2AZ	2	34	YL2PN	43	34	YL3AD	26				34	YL3GV	46
35	YL3GV	1	35	YL2AZ	28	35	YL3GV	22				35	YL3AD	45
			36	YL3GV	24									


#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2MU	321	1	YL2MU	342	1	YL2BJ	309	1	YL2MU	311	1	YL2CP	100
2	YL2BJ	320	2	YL1XZ	329	2	YL2MU	307	2	YL1XZ	306	2	YL2GP	86
3	YL2GP	315	3	YL2GP	327	3	YL2GP	293	3	YL2GP	303	3	YL3FT	77
4	YL2PP	308	4	YL2BJ	319	4	YL2PP	275	4	YL2BJ	296	4	YL2GD	71
5	YL2EC	268	5	YL2KF	315	5	YL1ZS	228	5	YL2SM	288	5	YL2BJ	71
6	YL1ZS	259	6	YL2LQ	314	6	YL2GN	216	6	YL2AG	284	6	YL2EC	51
7	YL2KF	245	7	YL3FT	310	7	YL2EC	216	7	YL2JN	279	7	YL2PJ	44
8	YL2GN	228	8	YL2SM	308	8	YL2AG	206	8	YL2PP	266	8	YL2SM	42
9	YL2AG	210	9	YL2KO	299	9	YL2LQ	183	9	YL3FT	265	9	YL2MU	42
10	YL2TW	201	10	YL2PP	299	10	YL2TW	175	10	YL2GQT	264	10	YL2PP	41
11	YL-RS01	195	11	YL2GD	293	11	YL-RS01	164	11	YL2LQ	259	11	YL2GN	38
12	YL2LQ	190	12	YL2GQT	289	12	YL2KF	164	12	YL2GUV	256	12	YL2VW	34
13	YL2HX	189	13	YL2GUV	285	13	YL2IP	137	13	YL2AP	252	13	YL2JN	32
14	YL2VW	172	14	YL2JN	284	14	YL2HX	134	14	YL2KF	252	14	YL3GV	26
15	YL2UZ	166	15	YL3DQ	283	15	YL2SM	124	15	YL2GD	249	15	YL2IP	23
16	YL2IP	148	16	YL2AG	283	16	YL2GQT	92	16	YL1ZS	243	16	YL1ZS	14
17	YL2GQT	138	17	YL2UZ	275	17	YL2VW	81	17	YL2KO	238	17	YL2TW	12
18	YL2SM	133	18	YL2TW	273	18	YL2UZ	80	18	YL2UZ	235	18	YL2KF	9
19	YL2PJ	84	19	YL2GN	269	19	YL2PJ	70	19	YL2GN	235	19	YL2KO	8
20	YL2GD	84	20	YL2PJ	263	20	YL2GD	34	20	YL2PJ	231	20	YL3DQ	7
21	YL2PN	70	21	YL1ZS	263	21	YL2CR	26	21	YL-RS01	227	21	YL2GUV	5
22	YL3FT	57	22	YL2VW	256	22	YL2PN	25	22	YL2TW	226	22	YL2GQT	1
23	YL3DQ	53	23	YL-RS01	253	23	YL3FT	24	23	YL3DQ	216	23	YL2LQ	1
24	YL2CR	42	24	YL2EC	253	24	YL3DQ	19	24	YL2IP	203	24	YL2HX	1
25	YL2AP	9	25	YL2AP	252	25	YL2AP	5	25	YL2VW	195			
26	YL3GV	2	26	YL2IP	226	26	YL3GV	2	26	YL2EC	174			
			27	YL2HX	168				27	YL2DZ	173			
			28	YL4U	155				28	YL2HX	136			
			29	YL4HQ	155				29	YL4U	107			
			30	YL2DZ	142				30	YL4HQ	102			
			31	YL3GV	123				31	YL2PN	94			
			32	YL2TQ	104				32	YL2CR	70			
			33	YL2CR	90				33	YL3GV	60			
			34	YL2PN	73				34	YL2TQ	39			
			35	YL2AZ	52				35	YL3AD	15			
			36	YL3AD	28				36	YL2AZ	8			
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

10 BAND WAZ


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2GD	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	40	2	YL2GP	40	2	YL2GD	40	2	YL2MU	40	2	YL2EC	40
3	YL2SM	40	3	YL2KO	40	3	YL2GN	40	3	YL2BJ	40	3	YL2GD	40
4	YL2BJ	39	4	YL2MU	40	4	YL2GP	40	4	YL2TW	38	4	YL2GN	40
5	YL2TW	38	5	YL2SM	40	5	YL2IP	40	5	YL2UZ	37	5	YL2GP	40
6	YL3FT	37	6	YL2UZ	40	6	YL2KO	40	6	YL2EC	36	6	YL2IP	40
7	YL2MU	36	7	YL3FT	40	7	YL2MU	40	7	YL2KF	36	7	YL2KF	40
8	YL1XZ	35	8	YL2BJ	40	8	YL2SM	40	8	YL2HX	34	8	YL2KO	40
9	YL2PP	35	9	YL1XZ	39	9	YL2TW	40	9	YL2IP	33	9	YL2LQ	40
10	YL2VW	33	10	YL2IP	39	10	YL2UZ	40	10	YL2GD	33	10	YL2MU	40
11	YL2UZ	32	11	YL2TW	38	11	YL3FT	40	11	YL2PP	32	11	YL2PP	40
12	YL2PJ	32	12	YL2VW	37	12	YL2BJ	40	12	YL2VW	32	12	YL2SM	40
13	YL2GP	30	13	YL2KF	37	13	YL2AG	40	13	YL2AG	32	13	YL2TW	40
14	YL2IP	29	14	YL2GN	36	14	YL2GQT	39	14	YL2GQT	31	14	YL2UZ	40
15	YL1ZS	25	15	YL2PP	36	15	YL2VW	39	15	YL1ZS	30	15	YL3DQ	40
16	YL2GN	23	16	YL3DQ	35	16	YL2EC	39	16	YL2LQ	28	16	YL3FT	40
17	YL3DQ	23	17	YL2GUV	34	17	YL2KF	39	17	YL3FT	28	17	YL-RS01	40
18	YL2KF	21	18	YL2PJ	34	18	YL3DQ	38	18	YL2GN	25	18	YL2GQT	40
19	YL4HQ	18	19	YL2GQT	34	19	YL2PP	38	19	YL2SM	17	19	YL2VW	40
20	YL-RS01	17	20	YL2TQ	32	20	YL2TQ	38	20	YL2PJ	15	20	YL2BJ	40
21	YL2GQT	16	21	YL-RS01	32	21	YL2PJ	36	21	YL2PN	14	21	YL2AG	40
22	YL2AG	11	22	YL1ZS	30	22	YL-RS01	35	22	YL-RS01	10	22	YL1ZS	37
23	YL2LQ	8	23	YL2EC	29	23	YL1ZS	33				23	YL2PJ	37
24	YL2TQ	8	24	YL4HQ	25	24	YL2HX	31				24	YL2HX	36
25	YL2GUV	6	25	YL2AG	24	25	YL4HQ	30				25	YL4HQ	35
26	YL2EC	5	26	YL2LQ	20	26	YL2LQ	29				26	YL2PN	30
27	YL3AD	4	27	YL2HX	19	27	YL2PN	27				27	YL2TQ	28
28	YL2PN	3	28	YL3AD	17	28	YL3AD	7				28	YL3AD	22
29	YL3GV	1	29	YL2PN	8	29	YL3GV	6				29	YL3GV	10
			30	YL3GV	6									


#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2EC	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40	1	YL2CP	22
2	YL2GP	40	2	YL2EC	40	2	YL2MU	40	2	YL2GD	40	2	YL2GD	18
3	YL2MU	40	3	YL2GD	40	3	YL2BJ	40	3	YL2GP	40	3	YL2GP	18
4	YL2BJ	40	4	YL2GN	40	4	YL2TW	39	4	YL2GQT	40	4	YL3FT	15
5	YL2AG	40	5	YL2GP	40	5	YL2AG	39	5	YL2IP	40	5	YL2BJ	10
6	YL2UZ	38	6	YL2IP	40	6	YL2GN	38	6	YL2KO	40	6	YL2EC	8
7	YL2HX	38	7	YL2KO	40	7	YL2EC	36	7	YL2MU	40	7	YL2MU	7
8	YL2TW	37	8	YL2LQ	40	8	YL2HX	36	8	YL2SM	40	8	YL2GN	6
9	YL2KF	37	9	YL2MU	40	9	YL2KF	36	9	YL2UZ	40	9	YL2PJ	6
10	YL2GN	35	10	YL2PJ	40	10	YL2PP	33	10	YL2TW	40	10	YL2KO	5
11	YL2IP	35	11	YL2SM	40	11	YL2IP	32	11	YL3FT	40	11	YL2PP	5
12	YL2VW	35	12	YL2TW	40	12	YL2GQT	31	12	YL2AG	40	12	YL3GV	4
13	YL2PP	34	13	YL2UZ	40	13	YL1ZS	30	13	YL2GUV	39	13	YL2VW	4
14	YL2GQT	34	14	YL2GQT	40	14	YL2UZ	27	14	YL2BJ	39	14	YL1ZS	3
15	YL2GD	32	15	YL2GUV	40	15	YL2SM	21	15	YL2PJ	39	15	YL2TW	3
16	YL1ZS	29	16	YL2BJ	40	16	YL2VW	21	16	YL2KF	39	16	YL2IP	3
17	YL2SM	28	17	YL2KF	40	17	YL2PJ	19	17	YL2GN	38	17	YL2KF	3
18	YL2LQ	25	18	YL2VW	40	18	YL2LQ	18	18	YL2LQ	36	18	YL2LQ	1
19	YL2PN	23	19	YL2AG	40	19	YL2GD	18	19	YL1ZS	36	19	YL2GQT	1
20	YL3FT	23	20	YL2PP	39	20	YL3FT	14	20	YL-RS01	35			
21	YL2PJ	19	21	YL1ZS	38	21	YL2PN	9	21	YL2PP	35			
22	YL-RS01	10	22	YL3FT	38	22	YL-RS01	7	22	YL2HX	35			
23	YL3GV	2	23	YL-RS01	38	23	YL3GV	2	23	YL2VW	34			
			24	YL4HQ	38				24	YL4HQ	33			
			25	YL3DQ	37				25	YL2EC	32			
			26	YL2HX	37				26	YL2PN	30			
			27	YL3GV	36				27	YL3DQ	24			
			28	YL2TQ	32				28	YL3GV	20			
			29	YL2PN	26				29	YL2TQ	14			
			30	YL3AD	11				30	YL3AD	7			

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2BJ	517	175	42	11	90	80	91	26
3	YL2UZ	515	142	34	5	82	92	114	46
4	YL2GQT	454	152	38	9	51	69	71	25
5	YL2TW	413	177	35	5	69	57	43	14
6	YL2MF	400							
7	YL2GUV	395	121	44	7	41	43	57	15
8	YL-RS01	355	112	32	6	45	65	71	24
9	YL2EC	341	147	33	5	52	46	44	14
10	YL2AG	331	70	37	12	39	42	61	18
11	YL2KF	277	55	22	2	24	39	47	9
12	YL2QV	198							
13	YL3DQ	189	88	14	3	9	32	15	6
14	YL2TQ	167	80	17	3	22	20	16	6
15	YL1ZS	158	71	8	1	15	21	10	4
16	YL2PN	130							
17	YL2VW	127												

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL2MU	15.02.2018
YL1ZS	01.01.2018
YL2AG	01.01.2018
YL2BJ	01.01.2018
YL2CP	01.01.2018
YL2EC	01.01.2018
YL2GD	01.01.2018
YL2GP	01.01.2018
YL2GQT	01.01.2018
YL2HX	01.01.2018
YL2IP	01.01.2018
YL2KF	01.01.2018
YL2PP	01.01.2018
YL2QV	01.01.2018
YL2SM	01.01.2018
YL2TW	01.01.2018
YL2VW	01.01.2018
YL3DQ	01.01.2018
YL3FT	01.01.2018
YL4HQ	01.01.2018
YL2GUV	01.01.2017
YL2KO	01.01.2017
YL2PJ	01.01.2017
YL2GN	01.01.2016
YL3GV	01.01.2016
YL4U	01.01.2015
YL-RS01	01.01.2015
YL2UZ	31.12.2011
YL2AP	30.11.2008
YL2MF	20.03.2007
YL2PN	04.01.2007
YL2GW	06.11.2005
YL2CR	07.10.2005
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Uz aptaujas galveno lapu