2020 gads
Gadu rezultāti meklejami šeit Apskatīties konkrēta mēneša lapu
  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
144    
YL2AJ 32090 29552   27102 28471                 117215 117215
YL3IQ 13069 8592                       21661 21661
YL3GEA 4744 4660 3730 2931 4456                 20521 20521
YL2LW 7495   4734 2776 4832                 19837 19837
YL3ES       4297 1954                 6251 6251
YL2QG   2547 2408                     4955 4955
YL2GD   4301                       4301 4301
YL2FZ 3187                         3187 3187
                               
SK0EN 87110 80938 75976 73676 82381                 400081 400081
LY2R 48526     40678 45430                 134634 134634
RA2FGG 23076 15450 22825 20336 28906                 110593 110593
SM5EPO 24102 21765 22283 12879 20734                 101763 101763
UA1AJY 22869 29332 21296 19050 5968                 98515 98515
R1AO 24576 26970 19419   25777                 96742 96742
RA2FB 8247 6043 2775 5039 7040                 29144 29144
LY2FN 12358 4164 11830                     28352 28352
R1MQ 15476 3981 8236                     27693 27693
LY2BBF   6477 6327 6113 7530                 26447 26447
R1DM   16704 8651                     25355 25355
ES0FX     21998                     21998 21998
RA2FX   9182 6582   6149                 21913 21913
UA1ABJ 6323 3763 2579 1944                   14609 14609
RK1AA   10869   2410                   13279 13279
ES6FX       11489                   11489 11489
UA1ANA       8858                   8858 8858
R1NI 801 4081 801 1528 1325                 8536 8536
R3CT         7167                 7167 7167
RA1AS 2312   2914                     5226 5226
UA1ZFG         5176                 5176 5176
RD3FD 5139                         5139 5139
RW1AG   1700   1558 1281                 4539 4539
R1NW      4105                     4105 4105
RA1AGJ 1121                         1121 1121
R1BBU   1072                       1072 1072
  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
50    
                               
                               
                               
  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
432    
YL2AJ  17976 21474   27102 22545                 89097 89097
YL3ES       4297                   4297 4297
YL2LW 561   958 2776                   4295 4295
YL3GEA       2931 519                 3450 3450
YL2FZ         1265                 1265 1265
SK0EN 54579 52303 46088 43124 48075                 244169 244169
SM6VTZ 49045   46071 33436                   128552 128552
SM5EPO 24393 20797 25695 19897 20132                 110914 110914
RA2FGG 11063 21028 24720 19994 26917                 103722 103722
ES0FX 26350   24886 17711 22459                 91406 91406
R1AO 16723 14533 16450   16358                 64064 64064
R1DM   13968 16301 10343 16845                 57457 57457
LY2R    26940   5844 20360                 53144 53144
LY2BBF 4092 3900 2466 1995 4091                 16544 16544
LY2FN 2704 4635 5557                     12896 12896
RA1AJW 6466 5311                       11777 11777
RA2FX     2372   3100                 5472 5472
RK1AA   2654     2455                   5109 5109
RW1AG   1075 1101 1054 1153                 4383 4383
R1NW 4092                         4092 4092
UA1ABJ 1081 1190 538   1089                 3898 3898
UA1AJY       1063                   1063 1063
R1NI       545                   545 545
                               
                               
                               
                               
  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
1296    
YL2AJ 13639 9854   12496 11795                 47784 47784
YL2FZ       1513                   1513 1513
                               
                               
   
LY2R 21020   18823 21329 19003                 80175 80175
SM6VTZ 36029     34468                   70497 70497
SK0EN 24040     23960                   48000 48000
ES0FX 14556     18391                   32947 32947
RA2FGG 10228     10094                   20322 20322
R1DM 8642     11020                   19662 19662
SM5EPO       10358                   10358 10358