Page 1 of 1

Sacensību kalendāri lietuviešu LRMD forumā

Posted: Wed Jul 01, 2020 5:33 pm
by YL3AD
Kopš marta beigām Sauļus, LY5W nopietni pievērsies īsviļņu sacensību popularizēšanai un rezultātu apkopošanai un analīzei, izveidodams ik nedēļas sacensību kalendārus:
https://forum.qrz.lt/viewforum.php?f=22
Tāpat jau trešo mēnesi Mindugas , LY2VO uztur UĪV sacensību kalendāru, apkopodams pēc iespējas sīkāku informāciju:
https://forum.qrz.lt/viewforum.php?f=24 ... 834493889f
73! Janis, YL3AD