BALTIC CONTEST 56

Post Reply
YL3AD
Posts: 80
Joined: Mon Feb 22, 2016 5:56 pm

BALTIC CONTEST 56

Post by YL3AD »

informācija no Lietuvas RSF :
Karolina, LY5XX izņēmusi īpašā izsaukuma signāla LY56BC licenci un šo izsaukuma signālu reklāmas nolūkā sāks lietot visdrīzākajā laika!
Viņi interesējas, vai no Latvijas un Igaunijas šogad arī būs līdzīgas stacijas?
Baltijas testa organizatori šādā veidā cer palielināt amatieru skaitu vismaz līdz 500 dalībniekiem!
Lai veicas, un, varbūtLY56BC QSL kartiņa būs tikpat glīta?

Operatora foto varam aplūkot QRZ[dot]komā :-)

Ziņojuma oriģināls:

"Y5XX has got the call sign LY56BC for the Baltic Contest and she promotes the contest among all the amateurs of the world.
Is it possible to get the ES56BC and YL56BC fot that occasion?
Previously LY56BC was used only during the Baltic Contest period, but this year the activations and BC promotion will start as soon as possible.
I would expect to get some 500 or more participants during the contest. especially if Estonian guys finally would join us :-)
Warmest 73!
Mindis LY4L"

73! Janis, YL3AD
Post Reply