Otrais Latvijas radioamatieru salidojums Talsu rajonā , pie Usmas ezera

1976.gadā

(Paldies Jurim/YL2CP un Aleksandram/YLRS01)

1.

 Salidojuma atklāšanas  ierinda

3.

Foto No 3  - UQ2HO,UA3HK,UQ2-0-37-2,UQ2OC,UA9TS ....

4.

Foto No 4 - UQ2HO,UA3HK,UQ2-037-2,UQ2OC,UA9TS,UK2GCL,RQ2GEW  ...

6.

No kreisās Talsu rajona pārstāvji , UQ2MS , salidojuma organizators un UQ2CR , Radiosporta federācijas prezidija loceklis

7.

8.

9.

Foto No 9,10 J.Šlesers pasniedz diplomus un balvas par UĪV sacensībām  "Aiviekste "

10.

UQ2CR

12.

Gatavošanās  radiomeistaru sacensībām

13.

Sākums    sacensībām.
Bija jāatrod un jānovērš montāžas defekts nelielā radiouztvērējā .
Nu gluži kā radioregulētāju ikdienas darbs.

17.

.

Sacensību dalībnieki  RQ2GCJ , UQ2MU , UK2GCL

14.

Tiesneši UA9TS un UA3HK vēro , ko dara UQ2MU

15.

UQ2MU

tiesneši : UA9TS un viņa xyl  UV9SG

16.

UA3HK     UK2GCL

18.

19.

RQ2GCJ

20.

21.

UK2GCL

22.

UA3HK   UK2GCL

23.

Izrādījas  vainīgs ir , ar pretēju polaritāti ielodēts , elektrolitiskais kondensators.
Tolaiku kodensatoru korpusi nebija ar krāsu marķējumu.
Tā  +  zīme varēja būt arī pie izvadiem un ja kondensators ielodēts platē  .......

Tiesneši strīdās

Tiek paziņoti rezultāti

Otrais no kreisās  Haralds , UQ2GEF , tolaik vēl ventspilnieks

"Stučkas  pulciņš"

24.

Notiek sacensības ūdens nešanā no ezera ar karoti

25.

Sacensību uzvarētāju un tiesnešu apbalvošana

Vēlos piebilst , ka ar otrā plānā redzamo autobusu bija ieradušies Daugavpils radioamatieri

                                                                                                                                                                 / YL2CP /

26.

27.

Balva tiek pasniegta  UQ2-037-2

11.

Zilie  -  Stučkas komanda

29.

Diploms   UQ2OC  par  izteiksmīgāko QSL

Kinooperators Voldemārs , RQ2GAW

30.

Līdzi jutējas

31.

32.

34.

UQ2MS  atklāj  salidojuma otro daļu

35.

Visas vietas aizņemtas

36.

UQ2CR   rušina

37.

Pie mikrofona UP2BAS.
Anatolijs salidojumā saņēma prīzi par uzvaru UĪV sacensībās savā grupā.
Kopīgi ar draugiem šis notikums tika nopietni apstiprināts

Salidojuma galvenais organizators Harijs , UQ2MS.

Paldies viņam par visu !

Par salidojuma norisi rakstīja Stučkas rajona laikraksts

33.   

Izskatās ka kalnā uzbraukuši.  Nu gluži kā FD.

Vai kāds zina ko tuvāk ?