Īsviļņu sacensību Latvijas radioamatieru gada individuālo sasnieguma rangu tabula

2006. gada rezultāti

Apstiprināti 2008. gada 9. janvāra LRAL valdes sēdē

ĪV rangu tabulas nolikums 2007. gada versijā

Visi 2006. gada dati Excel formātā

#

Call Punkti

1

YL2GM/YL7A

4816

2

YL2LY/YL7X

4714

3

YL3DQ

4647

4

YL2TW/YL9T

3771

5

YL2TB Low Power

3698

6

YL2GD/YL6W

3501

7

YL2UZ/YL5M

3481

8

YL2PJ

2504

9

YL3FT Low Power

2055

10

YL2KL / DX-EXP

1944

11

YL2BJ

1839

12

YL2PP

1337

13

YL3FP Low Power

1013

14

YL2VW

416

15

YL2GQT

136

 

1. YL2GM/YL7A

Contest

Punkti tabulai

NRAU SSB

414

EUHFC

400

SARTG NY

400

DL DX

393

ES Open

382

WW SSB

368

NRAU CW

360

UKR Open

358

ARI

316

CQ-M

300

ARRL RU

270

WPX RTTY

256

WAE RTTY

227

Oceania

213

CQWW160

159

4816

Uz sākumu

2. YL2LY/YL7X

Contest

Punkti tabulai

BC

553

ES OPEN

400

YL 80m 18.Nov.

400

NRAU-SSB

397

NRAU-CW

375

WPX RTTY

328

EU HF champ.

327

SARTG NY

316

SAC CW

306

ARI DX

251

Ukrainian DX

246

ARRL DX CW

219

WPX CW

205

ARRL R-up

206

WW 160m CW

185

4714

Uz sākumu

3. YL3DQ

Contest

Punkti tabulai

WPX CW

614

Baltic Contest

392

EU HF Ch

385

ARI DX C

365

NRAU CW

342

IOTA CW

323

RAEM

314

YL aprīļa sac.

300

YL 18 nov.

273

SP DX C

242

HA DX

234

UBA Contest

230

CQ WW CW

218

9A CW

217

ES OPEN

198

4647

Uz sākumu

4. YL2TW/YL9T

Contest

Punkti tabulai

WPX RTTY

612

BARTG SPRR TTY

400

NRAU SSB

393

NRAU CW

359

CIS DX RTTY

321

WW RTTY

302

UKRAINIAN DX

254

SCC RTTY

190

EA RTTY

152

ARRL RTTY R-UP

220

WW CW

135

AL. VOLTA RTTY

119

WW WPX SSB

116

WW SSB

105

IARU

93

3771

Uz sākumu

5. YL2TB Low Power

Contest

Punkti tabulai

WWRTTY

476

IARU

464

WPX CW

350

REAM

262

WPX RTTY

258

UBA-CW

244

WW CW

228

CQ-M-MIX

223

ARRL CW

218

EU-HF-CW

179

RDA-CW

169

SP-DX-CW

166

HA-DX-CW

165

OK-OM-CW

152

LZ-DX-CW

144

3698

Uz sākumu

6. YL2GD/YL6W

Contest

Punkti tabulai

NRAU CW

599

WPX CW

570

NRAU SSB

541

Baltic Cont

538

EU HFC

412

WW DX SSB

313

WW DX CW

200

WPX SSB

142

WPX RTTY

93

IARU

93

3501

Uz sākumu

7. YL2UZ/YL5M

Contest

Punkti tabulai

NRAU CW

384

YL 80M

387

BALTIC

373

SPDX

300

HELVETIA

288

ES OPEN

259

RDXC

255

UDXC

205

OK/OM

198

PACC

186

IOTA

170

UBA CW

163

AADXCW

118

JIDXCW

106

WAG

90

3481

Uz sākumu

8. YL2PJ

Contest

Punkti tabulai

NRAU CW

440

BC

386

IARU

253

ES OPEN

245

EU HF

203

RUS DX

186

NRAU SSB

184

IARU

155

REF CW

123

WPX RTTY

83

YL 18.nov

63

LZ DX

51

Makrothen RTTY

50

AA DX CW

45

OK RTTY

38

2504

Uz sākumu

9. YL3FT Low Power

Contest (2006. g)

Punkti tabulai

BALTIC C.

307

ARRL10M

212

EU HF

203

WW CW

193

UBA

181

ES OPEN

161

WW SSB

133

NRAU

132

ARI

124

SAC

108

IOTA

105

UKR.DX

98

RDXC

81

CQ-M

17

2055

Uz sākumu

10.YL2KL / DX-EXP

Contest

Punkti tabulai

ARRL

582

WPX RTTY

372

YL 18.nov

300

IARU

286

WPX CW

205

CQ WW CW

200

1944

Uz sākumu

11. YL2BJ

Contest

Punkti tabulai

BALTIC

443

Lat. Aprīļa

400

EU-HFC

371

Lat.88.g.

286

NRAU CW

191

NRAU SSB

147

1839

Uz sākumu

12. YL2PP

Contest

Punkti tabulai

BALTIC

384

SPDX

168

SAC SSB

131

CQ-M

98

PACC

94

WW CW

80

RAEM

73

SACcw

62

WAG

49

UKRAIN

47

YO

36

REFcw

35

Holyland

29

REFssb

27

UBAcw

24

1337

Uz sākumu

13.YL3FP Low Power

Contest

Punkti tabulai

DLDX RTTY

158

JARTS RTTY

158

SCC RTTY

118

OK DX RTTY

106

EAWW RTTY

99

WPX RTTY

91

SPDX RTTY

86

ROUNDUP RTTY

71

WADC RTTY

65

BARTG RTTY

62

1013

Uz sākumu

14. YL2VW

Contest

Punkti tabulai

YL aprīļa

318

WW CW

61

WW SSB

38

416

Uz sākumu

15. YL2GQT

Contest

Punkti tabulai

WW DX

129

WAG

7

136

ĪV rangu tabulas nolikums

LRAL galvenā lapa