Latvijas īsviļņu gada kauss

2008. gada rezultāti

LRAL valdes apstiprināti 2010. gada 5. jūnijā

ĪV gada kausa nolikums tā brīža (2009. gada) versijā

Visi 2008. gada dati Excel formātā

Kopsavilkums

#

Call Punkti

1

YL2GD/YL6W 4406

2

YL2LY/YL7X/D4C 3669

3

YL2GM/YL7A/D4C 3591

4

YL3FT 3342

5

YL2KL/YL8M/D4C 3106

6

YL2UZ/YL5M 2816

7

YL3DQ/YL5T 2782

8

YL2PJ 2647

9

YL2VW 669

Detaļas

1. YL2GD/YL6W

Contest

P-ti

IARU

632

WPX CW

599

NRAU CW

500

EUHFC

472

RUSS DXC

438

WPX SSB

385

WPX RTTY

356

WWDX CW

352

BC

351

NRAU SSB

320

Latv 80m nov

300

ES Open

300

WWDX SSB

283

Latv 80m apr

274

WWDX RTTY

261

4406

Uz sākumu

2. YL2LY/YL7X/D4C

Contest

P-ti

Baltic contest

662

CQ WW CW

600

OK OM DX

353

NRAU Baltic CW

347

YO DX

345

HA DX

307

NRAU Baltic SSB

282

ES Open

265

RU DX

254

SAC CW

254

IARU

231

3669

Uz sākumu

3. YL2GM/YL7A/D4C

Contest

P-ti

BC

594

WPX RTTY

519

NRAU

371

WW160 SSB

357

ARRL CW

354

SCC

325

NRAU

309

ES open

276

EUHFC

251

LV

235

Bartg Sprint

229

3591

Uz sākumu

4. YL3FT

Contest

P-ti

CQ WW CW

481

RDXC

449

Baltic contest

437

EU HF

431

CQ WW SSB

345

WPX CW

304

AA DX SSB

300

SAC CW

278

AA DX CW

221

JI DXCW

95

3342

Uz sākumu

5. YL2KL/YL8M/D4C

Contest

P-ti

CQ WW CW

600

IARU HF

510

WAE CW

490

WPX CW

299

YL aprīlis

282

NRAU CW

275

YL proklam

266

CQ WW SSB

192

NRAU SSB

192

3106

Uz sākumu

6. YL2UZ/YL5M

Contest

P-ti

BC

419

WPX CW

362

IARU

315

UDXC

310

RDXC

302

NRAU

244

YL TEST

228

RDA

227

CQ-M

206

SPDXC

205

2816

Uz sākumu

7. YL3DQ/YT5T

Contest

P-ti

EU HF C

520

SARTG

339

BARTG SPRINT

312

IOTA

284

BARTG

268

ARI DX

262

SCC RTTY

244

DL DX RTTY

213

MEXICO RTTY

186

ES OPEN

154

2782

Uz sākumu

8. YL2PJ

Contest

P-ti

BC-08

507

EU-HF

436

NRAU - cw

333

YL-aprīļa

300

YL 18. nov

271

UBA-cw

196

NRAU - ssb

179

RRTC

173

ES open

146

CQ-WPX-RTTY

106

Gagarin cup

88

Makrothen-RTTY

76

2647

Uz sākumu

9. YL2VW

Contest

P-ti

CQ WW CW

334

SP DX

133

IARU HF

132

Stew Perry TB

71

669

ĪV rangu tabulas nolikums

LRAL galvenā lapa