Latvijas īsviļņu gada kauss

(Latvijas radioamatieru īsviļņu sacensību gada individuālo sasniegumu rangu tabula)

Dati kopš 2013. gada vairs netiek apkopoti dalībnieku aktivitātes trūkuma dēļ

Rezultāti: 2006 2007 2008 2009 2010

Nolikums

LRAL valdes apstiprināts 2010. gada 5. jūnijā

Norises laiks: kalendārais gads

Mērķi:

  1. noteikt veiksmīgāko sacensību dalībnieku gada laikā
  2. aktivizēt piedalīšanos sacensībās
  3. paaugstināt operatoru meistarību un uzlabot stacijas tehniskos parametrus
  4. veicināt YL atpazīstamību pasaulē

Dalībnieki: Latvijā reģistrētie radioamatieri

Koncepcija:

Rezultātus apkopo katra gada decembrī par iepriekšējā gada rezultātiem (2009. gada sacensību rezultātus apkopos 2010. gada decembrī).

Ranga „procentpunktus” rēķina, savu vai komandas rezultātu (punktus) izdalot ar Eiropas līdera rezultātu konkrētajā ieskaites, diapazona, modulācijas un jaudas grupā un sareizinot ar 100. Iegūto rezultātu sareizina ar sacensību prestiža un operatora līdzdalības koeficientu.

Strādājot no citas valsts, rezultātu dala ar pasaules līdera rezultātu.

Strādājot IARU contest YL4HQ komandā: Ja darbu viena diapazona vienā darba veidā nodrošina viens operators, pielieto M/S operatora līdzdalības koeficientu, ja vairāki operatori, tad M2 koeficientu.

Sacensību „prestiža koeficientu” tabula:

WW DX CW;SSB;RTTY visu diapazonu ieskaitē (all band)

12

WPX CW;SSB;RTTY visu diapazonu ieskaitē (all band), IARU-HF CW;SSB;MIX ieskaitēs 10
WW DX CW;SSB;RTTY, WPX CW;SSB;RTTY viendiapazona ieskaitē (single band), WW DX 160m CW un SSB 8
(ARRL DX CW;SSB, RussDX CW;SSB;MIX)-all band, WAE CW;SSB;RTTY, EU-HFC CW;SSB;MIX, 8
(ARRL DX CW;SSB, RussDX)-single band,

ARRL 10m MIX, CQ_M MIX all band, ARRL R-up RTTY, BARTG (abi), SARTG RTTY, SCC RTTY all band, Baltic Contest MIX

 

6

ARRL R-up RTTY, BARTG (abi), SARTG RTTY un CQ_M single band (mode), ARRL 10m CW vai SSB, ARRL 160m. NRAU CW, NRAU SSB, Baltic Contest CW vai SSB. Pārējo sacensību, kuru individuālā operatora ieskaites laika garums NAV mazāks par 24 stundām, ALL BAND/MIX MODE ieskaites 4
Pārējo sacensību, kuru individuālā operatora ieskaites laika garums NAV mazāks par 24 stundām, SINGLE BAND/SINGLE MODE ieskaites 3
„Latvijas 80 m” MIX. Pārējo sacensību, kuru individuālā operatora ieskaites laika garums IR mazāks par 24 stundām, ALL BAND/MIX MODE ieskaites 3
„Latvijas 80 m” CW vai SSB. Pārējo sacensību, kuru individuālā operatora ieskaites laika garums IR mazāks par 24 stundām, SINGLE BAND/SINGLE MODE ieskaites 2

Operatora līdzdalības koeficientu tabula:

Operators no sava pastāvīgā QTH Operators no cita QTH Daudz operatoru, 1 raidītājs (M/S) Daudz operatoru, 2 raidītāji (M2) Daudz op. daudz raidītāju (M/M)
1 0,8 0,8 0,7 0,5

Viendiapazona sacensībās ar vairākiem modulācijas veidiem MIX ieskaite ir ekvivalenta „all band” ieskaitei, viena modulācijas veida ieskaite – „single band” ieskaitei.

Vērtē CW, SSB, RTTY un MIX sacensības. ASSISTED UN NON-ASSISTED dalībnieku grupas apvienotas vienā kopējā grupā. Jauktu darba veidu sacensībās ar atsevišķu ieskaiti katram darba veidam, „procentpunktus” rēķina attiecīgās ieskaites grupas ietvaros.

Krievijas rīkotās trešdienu CW minisacensības netiek vērtētas.

Rezultātu vērtēšana:

Datu iesniegšana (Dati kopš 2013. gada vairs netiek apkopoti dalībnieku aktivitātes trūkuma dēļ):

Apbalvošana: