Īsviļņu sacensību Latvijas radioamatieru gada individuālo sasnieguma rangu tabula (2007. gada versija)

Rezultāti: 2006 2007 2008

Jaunā nolikuma versija

Nolikums

Apstiprināti 2007. gada 2. maija valdes sēdē

Norises laiks: kalendārais gads

Mērķi:

Dalībnieki: Latvijā reģistrētie radioamatieri

Koncepcija:

Rezultātus apkopo katra gada decembrī par iepriekšējā gada rezultātiem (2006. gada sacensību rezultātus. apkopos 2007. gada decembrī).

Ranga "procentpunktus" rēķina, savu rezultātu (punktus) izdalot ar Eiropas līdera rezultātu konkrētajā diapazona, modulācijas un jaudas grupā un sareizinot ar 100.

Strādājot no citas valsts citā kontinentā, rezultātu dala ar pasaules līdera rezultātu.

Startējot individuāli no citas valsts teritorijas, izmantojot šajā valstī esošu radiostaciju, iegūtos procentpunktus papildus reizina ar koeficientu 0,6. 

Daudzoperatoru ieskaitē iegūtos procentpunktus individuālajam vērtējumam izdala ar operatoru skaitu, tajā skaitā iekļaujot arī radiostacijas saimnieku.

Strādājot IARU contest YL4HQ komandā, individuālajam vērtējumam katrā pozīcijā nodibināto QSO skaitu dala ar attiecīgo diapazonu un darba veidu Eiropas līdera QSO skaitu un izdala ar operatoru skaitu YL4HQ pozīcijā.

Iegūtos "procentpunktus" sareizina ar sacensību nosacīto "prestiža koeficientu":

Sacensības Kategorija Koeficients
WW DX, WPX, IARU: 

 

visu diapazonu ieskaitē (all band) 10
viendiapazona ieskaitē (single band) 6
ARRL, AA-DX, WAE, EU-HFC, RussDX, Baltic Contest un NRAU-Baltic

 

MIX mode, visu diapazonu ieskaitē  6
vienā darba veidā/diapazonā (ja ir tāda ieskaite)  4
Visas pārējās sacensības, arī "Latvijas 80m"

 

visu diapazonu ieskaitē 4
viendiapazona ieskaitē (ja tāda ieskaite ir) 3

Viendiapazona sacensībās (piemēram, "Latvijas 80m" sacensībās) ar vairākiem modulāciju veidiem (MIX) ieskaite ekvivalenta "all band" ieskaitei, vienas modulācijas veida ieskaite - "single band" ieskaitei.

Vērtē CW, SSB, RTTY un MIX sacensības.

Jauktu darba veidu sacensībās ar atsevišķu ieskaiti katram darba veidam, „procentpunktus” rēķina attiecīgās ieskaites grupas ietvaros.

Krievijas rīkotās trešdienu CW minisacensības netiek vērtētas.

Rezultātu vērtēšana:

Datu iesniegšana:

Dalībnieks aizpilda LRAL lapā ievietoto tukšo Excel tabulu, faila nosaukumā iekļauj savu izsaukuma signālu un aizpildīto tabulu nosūta uz e-pasta adresi .

Datus var sūtīt pēc katru sacensību rezultātu saņemšanas, vai vismaz 2 reizes gadā, pēdējo reizi ne vēlāk kā līdz 25. decembrim.

Palīdzība tabulas aizpildīšanā atrodama šeit

Izņēmuma kārtā datus var sūtīt parastā vēstulē (G. Auseklim, p.k. 53, Alūksne, LV-4301) vai e-pasta vēstulē, sniedzot visus parauga tabulā ietilpstošos datus bez punktu aprēķina.

Pieteikumam jāpievieno oficiālo publicēto rezultātu Interneta adresi vai rezultātu kopiju no oficiālā sacensību rīkotāja biļetena/žurnāla.

Kalendārajā gadā var pieteikt līdz 20 sacensībām, vērtēs 15 labākās.

Starp rezultātus LRAL lapā publicēs ne retāk, kā 2 reizes gadā.

Apbalvošana: