Latvijas īsviļņu gada kauss

(Latvijas radioamatieru īsviļņu sacensību gada individuālo sasniegumu rangu tabula)

Rezultāti: 2006 2007 2008

Nolikums

Apstiprināts 2008. gada 9. aprīļa LRAL valdes sēdē

Norises laiks: kalendārais gads

Mērķi:

  1. noteikt veiksmīgāko sacensību dalībnieku gada laikā
  2. aktivizēt piedalīšanos sacensībās
  3. paaugstināt operatoru meistarību un uzlabot stacijas tehniskos parametrus
  4. veicināt YL atpazīstamību pasaulē

Dalībnieki: Latvijā reģistrētie radioamatieri

Koncepcija:

Rezultātus apkopo katra gada decembrī par iepriekšējā gada rezultātiem (2007. gada sacensību rezultātus apkopos 2008. gada decembrī).

Ranga „procentpunktus” rēķina, savu vai komandas rezultātu (punktus) izdalot ar Eiropas līdera rezultātu konkrētajā ieskaites, diapazona, modulācijas un jaudas grupā un sareizinot ar 100. Iegūto rezultātu sareizina ar sacensību prestiža un operatora līdzdalības koeficientu.

Strādājot no citas valsts, rezultātu dala ar pasaules līdera rezultātu.

Strādājot IARU contest YL4HQ komandā: Ja darbu viena diapazona vienā darba veidā nodrošina viens operators, pielieto M/S operatora līdzdalības koeficientu, ja vairāki operatori, tad M/M koeficientu.

Sacensību „prestiža koeficientu” tabula:

WW DX CW;SSB;RTTY, WPX CW;SSB;RTTY visu diapazonu ieskaitē (all band), IARU-HF CW;SSB;MIX ieskaitēs 10
WW DX CW;SSB;RTTY, WPX CW;SSB;RTTY viendiapazona ieskaitē (single band), WW DX 160m CW un SSB 7
(ARRL DX CW;SSB, RussDX CW;SSB;MIX)-all band, WAE CW;SSB;RTTY, EU-HFC CW;SSB;MIX, Baltic Contest MIX 7
(ARRL DX CW;SSB, RussDX)-single band,

ARRL 10m , ARRL 160m. ARRL R-up RTTY, BARTG (abi), SARTG RTTY un CQ_M MIX all band, NRAU CW, NRAU SSB, Baltic Contest CW vai SSB.

 

5

(ARRL R-up RTTY, BARTG (abi), SARTG RTTY un CQ_M) single band (mode) un pārējo sacensību, kuru individuālā operatora ieskaites laika garums NAV mazāks par 24 stundām, ALL BAND/MIX MODE ieskaites 4
Pārējo sacensību, kuru individuālā operatora ieskaites laika garums NAV mazāks par 24 stundām, SINGLE BAND/SINGLE MODE ieskaites 3
„Latvijas 80 m” MIX. Pārējo sacensību, kuru individuālā operatora ieskaites laika garums IR mazāks par 24 stundām, ALL BAND/MIX MODE ieskaites 3
„Latvijas 80 m” CW vai SSB. Pārējo sacensību, kuru individuālā operatora ieskaites laika garums IR mazāks par 24 stundām, SINGLE BAND/SINGLE MODE ieskaites 2
„Latvijas 80 m” RTTY ( ja ir vismaz 10 dalībnieki) 1

Operatora līdzdalības koeficientu tabula:

Operators no savām mājām Operators no cita QTH Daudz operatoru, 1 raidītājs (M/S) Daudz operatoru, 2 raidītāji (M2) Daudz op. daudz raidītāju (M/M)
1 0,8 0,7 0,6 0,4

Viendiapazona sacensībās ar vairākiem modulācijas veidiem (MIX) ieskaite ir ekvivalenta „all band” ieskaitei, viena modulācijas veida ieskaite – „single band” ieskaitei.

Vērtē CW, SSB, RTTY un MIX sacensības. ASSISTED UN NON-ASSISTED dalībnieku grupas apvienotas vienā kopējā grupā. Jauktu darba veidu sacensībās ar atsevišķu ieskaiti katram darba veidam, „procentpunktus” rēķina attiecīgās ieskaites grupas ietvaros.

Krievijas rīkotās trešdienu CW minisacensības netiek vērtētas.

Rezultātu vērtēšana:

Datu iesniegšana:

Dalībnieks aizpilda LRAL lapā ievietoto tukšo Excel tabulu, faila nosaukumā iekļauj savu izsaukuma signālu un aizpildīto tabulu nosūta YL2GD uz e-pasta adresi .

Datus var sūtīt pēc katru sacensību rezultātu saņemšanas, vai vismaz 2 reizes gadā, pēdējo reizi ne vēlāk kā līdz 25. decembrim.

Palīdzība tabulas aizpildīšanā atrodama šeit

Izņēmuma kārtā datus var sūtīt parastā vēstulē (G. Auseklim, p.k. 53, Alūksne, LV-4301) vai e-pasta vēstulē, sniedzot visus parauga tabulā ietilpstošos datus bez punktu aprēķina.

Pieteikumam jāpievieno oficiālo publicēto rezultātu Interneta adresi vai rezultātu kopiju no oficiālā sacensību rīkotāja biļetena/žurnāla.

Apbalvošana: