Uz galveno LRAL lapu

N1MM software un viens COM ports ICOM radio AFSK režīmā.

Šodien COM ports paliek par lielu deficītu, galda datoriem palicis tikai viens vai neviens. Kā par nelaimi HAM programmās to vēl arvien plaši izmanto. Tam ir arī daži objektīvi iemesli, bet par to nav stāsts. Vienkārša instrukcija, kā izveidot visu ICOM vadību no viena COM porta. Var darboties gan CW, gan PTT, gan CAT un arī AFSK (PSK31 un t.t.) bet ne FSK.

1. Izvēlas com portu no izvēles “Config”2. Tad atveras sekojošs logs, kur izvēlas COM portu.3. Ieklikšķina būrītī “putniņu” CW/PTT un pēc tam nospiež “Set”.

Atveras Com1 režīmu iestādīšanas logs. Speed 9600 , tāds pats jābūt ICOM radio, Parity N. Data bits 8. Stop bits 2. DTR CW un RTS PTT. Icom code manā konkrētajā gadījumā 3C bet tas jāskatās attiecīgajam radio, jo tam jāsakrīt. Radio 1 VFO un PTT delay ap 15-18 ms , pārējie paliek tukši. Ar to vajadzētu pietikt, lai strādātu CW un SSB. ICOM radio jāatslēdz CAT TX, jo Com porta TX dati tiek tikai doti no programmas un TX datus no radio N1MM programma neizmanto. Ja CAT TX ICOMā ir ieslēgts, tad veidojas “sastrēgumi” un CAT var arī normāli nestrādāt. 

4. Lai strādātu RTTY AFSK režīmā ( arī PSK ), ir nepieciešams vēl arī norādīt MMTTY radio vadību un komandu režīmu.

Jāpalaiž tad būtu Digital un atvērsies MMTTY logs un N1MM datu logs. Tad MMTTY “setup” zem TX ir sekojoša bilde.
5. Nospiež “Radio command” un atveras nākamais logs ar parametru iestādīšanu.

Vispirms apakšā ir jāizvēlas vadības variants ICOM xx=addr un jāieraksta konkrēta ICOM adrese xx= lodziņā. Pārējie parametri kā attiecīgajam ICOM, jeb kā pieņemts dažkārt norādīt 9600,8,N,2 un flow control XON/XOFF . DTR/RTS ir kā PTT. Frequency offset LSB, ja lieto LSB RTTY modē. Pēc tam spiež “OK” un ver visu Setup ciet.

6. Par N1MM “mode control” zem Config izvēlnes.

Lai izvairītos no kļūdām, kas rodas programmai lasot frekvenci un t.t. un lai modulācija paliktu nemainīga, labāk izmantot fiksētu “mode” atkarībā no kontesta veida. Tad nebūs jācīnās ar “Bandmap” un pēkšņiem SSB sakariem un tamlīdzīgi. 

Par “dzelžiem” konkrēti.

CW un PTT pati vienkāršākā versija – pa vienai tranzistoru atslēgai katrai darbībai. CAT (jeb CI-V) konstrukcija izmantojot MAX232 un praktiski ļoti līdzīga oriģinālajai ICOM versijai ar barošanu no paša transīvera ACC.

Tika mēģināts darbināt šo slēgumu caur USB-serial adapteri – kaut kā ne visai pārliecinoši strādāja. CAT kontrole, kas vispār vājā vieta, negāja īpaši plūstoši un bija tendence uzkārt pašu programmu. Var gadīties, ka ar dažādu ražotāju USB-serial adapteriem ir atšķirīgs rezultāts. 

73!

YL2KF / Vilnis 

Uz galveno LRAL lapu