Uz galveno LRAL lapu

MMTTY parametri

Šobrīd daudzas, ja ne visas, kontest un DXinga programmas kā RTTY mašīnu izmanto MMTTY. Tā sauktie „rūpnīcas” iestādījumi ir lietojami bet ne paši tie labākie. Faktiski MMTTY ir kā „Lego” klucīši, katrs var pielasīt parametrus pēc savām vēlmēm un saprašanas.

Ir vērts ar tiem paspēlēties. Zemāk daži no MMTTY parametriem, ko ir vērts pārskatīt. Tālāk būs runa par dažiem pamanītajiem sīkumiem ap un par MMTTY programmu un tās ini failu.

Visi MMTTY parametri ir saglabāti USERPARA.INI failā, tas atrodas MMTTY direktorijā. Pirms sāk eksperimentus, būtu vēlams saglabāt sākotnējo faila versiju. Tad vienmēr būs iespēja atgriezties no „nekurienes”.

Ir savākta kolekcija ar dažādiem parametru profiliem. Fails mmtty_userpara.zip.

Zip failā ir dažādi profili un daži informatīvi faili. AA6YQ ir mēģinājis apkopot zināmos iestādījumu parametrus excel failā. Tur ir vieglāk redzēt, kas tieši ir atšķirīgs katram no profiliem.

No visiem parametru autoriem neviens nav pievērsis uzmanību AFC parametriem, kas varētu būt diezgan kritiski, īpaši ja stacija sēž uz CQ.

Attēlā ir MMTTY AFC parametru logs. Vajag pievērst uzmanību Sweep – tas defaultā ir 1.

Tas nozīmē, ka RX frekvence tiek automātiski „pievilkta” uz uztveramo RTTY signālu līdz plus/mīnus 170 Hz. Tas ir konteksta apstākļos mazliet par daudz. Kontestā nereti atrodas stacijas viena no otras tikai 300-400 Hz, tik tālu nost tāpat neviens nesauc, ja arī sauc, tad tas ir vienalga ārpus RX filtra joslas un tādu saucēju nevar manīt. SQ ir „squelch” līmenis jeb citiem vārdiem, pie kāda ieejas signāla AFC sāks darboties, Time – cik ātri tas AFC noreaģēs.

Mēģinot mainīt šos parametrus reālos kontesta apstākļos rodas secinājums, ka 0,5 vai 0,75 sweep ir labāk, arī time 8 reizēm ir pārāk lēni.

N1MM ir iespēja palaist vairākus MMTTY logus ar pilnu funkcionalitāti paralēli , darbojas gan pele, gan visi multiplier kŗāsu kodējumi, un tas dod iespēju visādiem variantiem arī parametru jomā. Par to kā ieinstalēt papildus MMTTY un kā to nokonfigurēt – par to ir sīki aprakstīts N1MM palīdzības failā. Te nekādu noslēpumu nav. Pat visvienkāršākajā variantā, sekojoša situācija, nav tālu jāmeklē, katrā testā sastopam to pat simtiem reižu: stacija ir CQ režīmā, pamata MMTTY logs ir ar AFC bet papildus logs ir bez AFC. Tā kā tas redzams attēlā. Ja sauc divas stacijas - viena ir skaļāka bet nost no frekvences ap 80-100 Hz , sākumā nekas nedekodējas , divas-trīs zīmes pazūd, pirms AFC to noķer un sāk dekodēt. Taču, ja starpība signāla līmenī ir neliela, tad signāls tiek kropļots un dekodēšana ir kļūdaina vai pat nav vispār. Toties otra stacija ir tieši pretī, bet vājāka, ja tā raida mazliet garāk, tad ir vēl dzirdama pēc pirmās stiprā pazušanas. Pirmā MMTTY loga AFC frekvence būs aizvilkta prom no Mark 2125 Hz un te atkal vajadzīgs laiks lai to atvilktu AFC atpakaļ uz vājāko (šobrīd jau vienīgo signālu) . Beigās nav tā īsti ne pirmā, ne otrā. Toties otrs MMTTY logs ir bez AFC. Visu laiku uztver Mark uz 2125 Hz un tajā ļoti iespējams ka vājākās stacijas signāls tiktu dekodēts tūlīt pēc stiprākās stacijas pazušanas.

Otrs moments, kad divi MMTTY var dot reālu ieguldījumu, pie polārajām trasēm, kad sākas „drebelīgie” jeb „fluttered” signāli. MMTTY ir gatavi parametri šādu signālu veiksmīgākai dekodēšanai, bet kontesta laikā tu jau nevari pasūtīt – lūdzu tagad visi tikai ar „fluttered” signāliem, pārējie lūdzu QRX.

Vēl , par skaņas audio kartēm jeb A/D un D/A konverteriem. Audio signālu dators nolasa caur A/D pārveidotāju datu plūsmas veidā parasti ar ātrumu 11025 paraugi (samples) sekundē.

MMTTY tas ir „clock” misc parametru daļā. Parasti, bet ne vienmēr. Dažās ārējās USB skaņas kartes lieto PCM2902 Burr-Brown ražoto mikročipu un tam atbalsta frekvence savām kalkulācijām ar šo skaitli nesakrīt un ir 12000 samples per sec. Vienmēr vēlams veikt skaņas kartes sample rate kalibrēšanu pēc MMTTY instalācijas. Pretējā gadījumā audio RTTY RX signāls var nebūt tieši Mark 2125 Hz, kas atsaucas gan uz vāju signālu uztveršanu gan arī uz noskaņošanos uz korespondentu – respektīvi, tu viņu sauc mazliet nost no viņa frekvences. Šī lieta attiecas arī uz FSK lietotājiem, jo RX samplerate var būt nepareiza.

DX-meņiem var būt noderīga vēl viena lieliska iespēja ko nodrošina N1MM kopā ar citu tam piesaistītu programmu – MMVARI. Daudzkanālu uztveršana, visām modulācijām ko ši programma uztur, arī RTTY. Tas gan nav tik viegli kā pirmajā brīdī liekas, bet ja to metodi apgūst, tad pile-up apstrādāt strādājot splitā ir ļoti efektīvi. RX ir nepieciešams ar platu joslu , TX stāv visu laiku uz vietas un var nepārtraukti lasīt visas splitā saucošās stacijas.GL , 73 !

de YL2KF Vilnis
03.07.2012.