Uz galveno LRAL lapu

Par klubiem un diplomiem

(autors YL-RS-01)

Pēdējos gados dažādi radio amatieru (RA) klubi un apvienības sāka saviem biedriem izdot bezmaksas elektroniskus RA diplomus. Parasti šo klubu biedri darbojas brīvprātīgi un bez biedru maksas. Galvenokārt viņi apvieno RA, kuri izmanto digitālos darba veidus (RTTY,BPSK,QPSK,MFSK,ROS utt).

- šie pieci klubi apvienoti ar vienu logu pārbaudes programmu Ultimate AAC.

Veiksmīgas diplomu medības! 73! YL-RS-01


Faili:

BDMMA-1000.pdf
DXCA-250.pdf
DXCC-275_0002_YL-RS-01.pdf
elektronnije_diplomy.doc
NDG-WAB-20.pdf
YL-RS-01_KZ-GS-100.pdf
30MDG-CW-PFX-800-Certificate.pdf
YL-RS-01-EUSPA-7000.pdf