2009. gada 18. marta LRAL valdes sēdē apspriestie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Piedalījās: YL3GCT, YL2AO, YL3GMG, YL3DQ, YL2VW.

1) Aprīļa ĪV sacensības notiks 2009. gada 25. aprīlī pēc tāda paša nolikuma kā 2008. gadā. Nolikums: http://www.lral.lv/yl_champ.htm

2) Ikgadējā līgas konference tiks rīkota rudenī. Tajā notiks jaunas valdes vēlēšanas, līgas statūtu izmaiņu projekta apspriešana. Patreizējie statūti pieejami šeit: http://www.lral.lv/statuti2.htm

3) Atbildot uz valdes e-pastā saņemtu aicinājumu izteikt viedokli par 2012. gada ARDF pasaules čempionāta norises vietu, nolemts balsot "PAR" pasākuma norisi Čehijā

4) Atbildot uz YL2AP priekšlikumu apstiprināt Ētikas normas, diskusiju rezultātā izkristalizējās viedoklis, ka šis ir tas gadījums, kad idejas autoram būtu nepieciešams atbalstīt savu ideju komunicējot šo normu sagatavi plašāk un apkopojot iespējamos viedokļus par papildinājumiem/uzlabojumiem. Tad līgas valde varētu šo versiju formāli bīdīt tālāk.

5) Nākamā valdes sēde 26. martā 18:30 Jēkabpils ielā, kad tiks izskatīts gada pārskats, kas jāiesniedz VIDā.

Uz satura rādītāju

Uz LRAL galveno lapu