2009. gada 26. marta LRAL valdes sēdē apspriestie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Piedalījās: YL3GCT, YL2AO, YL3GMG, YL2VW. Neklātienē YL2GD, YL2BJ. Klāt bija YL3AD

1) Apstiprināts 2008. gada LRAL darbības gada pārskats;

2) Apstiprināti Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai veltīto ultraīsviļņu sacensību rezultāti.

Abi dokumenti tiks publicēti LRAL mājas lapā vēlāk.

Uz satura rādītāju

Uz LRAL galveno lapu