2009. gada 10. jūnija LRAL valdes sēdē apspriestie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Piedalījās: YL3CT, YL2AO, YL3GMG, YL3DQ, YL2BJ. Neklātienē YL2PJ, YL2VW. Klāt bija YL3AD, YL-RS-01 (Aleksandrs Vilks).

1) Atbalstīta YL3AD ideja par YL90 prefiksa izmantošanu Latvijas Kara Aviācijas deviņdesmitgades atzīmēšanai. Izsaukuma signālu YL90AIR varēs lietot speciāla stacija GS Aviācijas bāzē Rembates pagastā periodā līdz 2009. gada beigām.

2) Apstiprināti 2009. gada aprīļa Latvijas īsviļņu sacensību 80m diapazonā  rezultāti  . Atbalstīti labojumi šo un Proklamēšanas sacensību nolikumā, lai pirms RTTY tūres būtu 15 minūšu pauze.

3) Apstiprināti Latvijas radioamatieru 2009. gada salidojuma vieta un laiks. Pārspriestas iespējamās aktivitātes. Lūdzu, ja kādam ir ierosinājumi pasākumiem salidojuma laikā, sūtiet tos uz e-pasta adresi

Uz satura rādītāju

Uz LRAL galveno lapu