Uz galveno LRAL lapu

Versija: Kā izmantot N1MM logeri Latvijas īsviļņu sacensībās.

Sakarā ar to ka Latvijas īsviļņu sacensībās tiek izmantoti arī ciparu veidi, tad vispār izvēle nav pārāk liela, viena no iespējām ir izmantot N1MM sacensību loggeri. N1MM ir viena no tām programmām kura izmanto visus trīs modulācijas veidus – CW, SSB un Digital. 
Viena no iespējām kā to izdarīt ir izmantojot PA QSO party moduli ar nelieliem papildinājumiem. PA tāpat kā Latvijas tests nelieto RST – tikai kārtas numuru un sekcijas ( mūsu rajoni ).

1. Izvēlas jaunu logu datu bāzē > Log Type = QSOPARTY , State for Log Type = PA. Tad vēl – Mode Category = Mixed, Sent Exchange = 001 XX (XX=rajona saīsinājums). Band = ALL. Pārējais it kā nebūtu kritiski. Var spiest OK.

Līdz ar to tiek izveidots jauns kontesta fails. Bet tomēr to lietot tieši tādu Latvijas testā nevar. Ir jāmaina sekciju saraksts jo programma pārbauda vai tiek ievadīts reāls sekcijas (rajona) saīsinājums un neļauj tā vienkārši saglabāt (jeb kļūdaini piereģistrēt) QSO ar neesošu rajona saīsinājumu. Lai izmainītu un piesaistītu jaunu sekciju sarakstu ir vēlreiz jāatver jau esošā kontesta datu bāzes parametru uzstādīšana. File > Open Log in database un jānoklikšķina uz Import Section List un jānorāda (open) uz LAT.sec failu. Sekciju saīsinājumi tiks piesaistīti logam un pēc tam jānospiež OK. Fails lat.sec būtībā nav nekas unikāls, tas ir visu rajonu saīsinājumu saraksts un pēc līdzīgu sekciju failu parauga to var izveidot samērā vienkārši.

2. Latvijas testā ir vairākas tūres ar caurejošu QSO kārtas numuru. Tādēļ ir jāizvēlas – a) vai nu ir frekvences kontrole (CAT) un ir pareizas frekvences logā, to nav jārediģē bet nav otrajā un nākošajās tūrēs informācija par atkātotiem sakariem b) vai nu katrā tūrē lietot citu diapazonu un nav CAT bet ir informācija par atkātotiem QSO. Liekas ka versija ar diapazonu maiņu dod lielākas priekšrocības. Vispirms neparādās tas brīdinošais uzraksts DUPE, kas var samulsināt, un otrkārt ir informācija par reizinātājiem katrā tūrē. Zem izvēles Configurer -> Mode Control izvēlas Use contest or bandplan un Don’t change radio mode. Ko tas dod?

Vispirms , Call enter logā ieraksta frekvenci piemēram 3514 un nospiež Enter. Logs tiek “nolikts” 80 M diapazona CW daļā. Nosacīti tā būtu pirmā tūre, tagad vajag nomainīt uz CW modi. 

Call enter logā ievada CW.

Logs ir gatavs QSO ievadei 80 M CW. Ja nepieciešams pāriet uz SSB, ieraksta Call enter logā piemēram 3622 un atkal SSB. Tālāk, pēc 30 minūtēm, sākas otrā tūre. Atliek ievadīt piemēram 7049 un SSB un logs ir uz 40 M diapazona, QSO numerācija turpinās bet atkātotie QSO uz ši nosacītā diapazona jeb tūres nav un tā turpina ar katru tūri pārejot vienu diapazonu uz augšu. Tam visam tā vajadzētu būt, tikai jābūt iestādītiem modulāciju apakšdiapazoniem. Pretējā gadījumā pie šāda konfigurācijas varianta logā nebūs saglabāta pareiza modulācija.


N1MM loggerim ir viena jauka iespēja – call history jeb vēstures fails. Speciālā failā tiek saglabāti dati no iepriekšējiem kontestiem un dati ko konkrētā stacija ir sūtījusi. Esmu izveidojis Latvijas staciju call history faile pamatojoties uz manā rīcībā esošajiem datiem par 74 stacijām – no kāda rajona šī stacija varētu strādāt. Faila nosaukums yltest.txt . Latvijas staciju call history vajag piesaistīt programmai importējot ši failu programmā kā redzams attēlā. Fails var atrasties jebkurā vietā uz diska, tikai jānorāda ceļš līdz failam. Slepenais ierocis ir gatavs lietošanai. Failā iekļauti dati par stacijām rajonos, Rīga nav jo nezinu kurā pilsētas rajonā katrs atrodas. Tika izmantoti dati no qrz.com – tur norādītā pasta adrese, var būt ka nav kādam pareizi. Varētu šos datus papildināt ja būtu informācija no konkrētā call.

Ja programma lieto šādu call history failu var iegūt zināmas priekšrocības, var kontrolēt un uzzināt iepriekš kādu rajona saīsinājumu visticamāk šī stacija lietos. Piemēram, YL1WK in no Limbažu rajona, LM , šos burtus var redzēt netālu no kreisā apakšējā loga stūra.

Šādi izskatās viss N1MM loggeris, kas ir pārveidots Latvijas testa versijā.

Ir redzami reāli reizinātāji, visas modes pēc vajadzības, atkārtoto sakaru pārbaude, caurejosš kārtas numurs, nav RST, call check darbojas. Gandrīz viss ko vajag, nav tikai reāls darba frekvences skaitlis , bet to varētu pieciest.

Ilustrācijas pēc, kāds izskatās rezultāta logs, punkti un reizinātāji netiek skaitīti pareizi.

Šādi izskatās ģenerētais logs – Export to file Generic log. 


Šādi izskatās cabrillo formātā tas pats kontests.

Protams, nav reālā laikā bet var redzēt atsevišķas tūres pēc diapazoniem un reizinātājus un punktus saskaitīt izmantojot kalkulatoru. Diemžēl punktu skaitīšana un gala rezultāta iegūšana nav automatizēta bet ir iespēja dabūt hronoloģisku logu visām modulācijām, cabrillo logu un, izmantojot ADIF, pārdzīt informāciju uz citu QSO reģistrācijas programmu.

Varbūt kaut ko esmu palaidis garām vai pārāk vienkāršoti parādījis, atvainojos jau iepriekš.

Te būs faili (labais peles klikšķis virsū un "Save Target As.."):

73

YL2KF Vilnis

2006. gada 31. oktobris

Uz galveno LRAL lapu