2007. gada Latvijas īsviļņu sacensību 80m diapazonā dalībnieku atskaites

Dalībnieku atskaites sakārtotas pēc alfabēta

Faili satur informāciju par pieteiktajiem, apstiprinātajiem rezultātiem, kā arī informāciju par QSO.

QSO rindās kolonas ir sekojošas:

Laiks GMT Darba veids Tūres nr. Savs Call TX NR TX RAJ Korespondenta CALL RX NR RX RAJ Punkti par QSO Ir/nav reizinātājs Komentāri par kļūdām, ja ir

Kļūdu skaidrojumi lapas beigās

yl1wk
yl1xq
yl1yx
yl1zo
yl1zs
yl2aj
yl2aq
yl2bj
yl2ci
yl2cp
yl2cq
yl2cr
yl2dz
yl2fd
yl2gd
yl2gn
yl2hb
yl2hl
yl2hz
yl2ii
yl2ip
yl2kl
yl2ld
yl2ly
yl2mr
yl2nj
yl2nn
yl2pa
yl2pj
yl2sm
yl2tb
yl2td
yl2tq
yl2tw
yl2uh
yl2uz
yl3ad
yl3bl
yl3bz
yl3cz
yl3dl
yl3dq
yl3ft
yl3gcu
yl3gs

Kļūdu iemeslu skaidrojumi

DUPE Atkārtots sakars
UZTV RAJ Nepareizi uztverts korespondenta raidītais rajons
UZTV NR Nepareizi uztverts numurs
KORESP KLUDIJIES UZTV RAJ Korespondents nepareizi uztvēris rajonu
KORESP KLUDIJIES UZTV NR Korespondents nepareizi uztvēris numuru
INTERVALS > 3 min QSO laika atšķirība ar korespondenta atskaitē norādīto lielāka par 3 minūtēm
ARPUS SACENSIBU LAIKA Norādītais laiks ir ārpus sacensību laika (sacensības ir no 4:00 līdz 6:29 GMT)
NAV ATSKAITES Nav saņemta atskaite no korespondenta. Ja blakus minētais sakaru skaits ir mazs (1 - 3) visdrīzāk ir pieļauta kļūda uztvertajā izsaukuma signālā
NESAKRĪT DARBA VEIDS Norādītais darba veids neatbilst korespondenta atskaitē norādītajam
NOT IN LOG Tiesāšanas programmai neizdevās atrast atbilstošu sakaru korespondenta atskaitē
RTTY TUUREE CITAS MODES QSO Laikā, kad notiek RTTY sacensības, nevar būt QSO citos darba veidos
UZTVERTAIS RAJONS NEEKSISTEE Uztvertais rajons nav starp sacensību nolikumā minētajiem variantiem

Atpakaļ uz 2007. gada aprīļa 80m sacensību rezultātu lapu