2011. gada 4. maija Latvijas īsviļņu sacensību 80m diapazonā rezultāti

Sacensību noteikumi

Saņemtas 52 dalībnieku atskaites.

Dalībnieku atskaites ar visiem QSO un kļūdu paskaidrojumiem atrodamas šeit

Beigu rezultāti:

Call

#

Kategorija

Pieteiktie
punkti
atskaitē
Pirms tiesāšanas Pēc tiesāšanas Beigu rezultāts Apstiprināšanās
procenti
Operatori
QSO
(bez atkārtotajiem)

Punkti x Reizinātāji

Rezultāts
pirms tiesāšanas

Apstiprinātie
QSO

Punkti x Reizinātāji

YL2SM

1

A

16020

180

180 x 89

16020

176

176 x 89

15664

97

YL2GD

2

A

16095

185

185 x 88

16280

174

174 x 87

15138

92

YL2LY

3

A

15747

181

181 x 86

15566

174

174 x 86

14964

96

YL2KL

4

A

15088

184

184 x 82

15088

170

170 x 80

13600

90

YL2PN

5

A

8288

158

158 x 82

12956

147

147 x 80

11760

90

YL2KO

6

A

5587

151

151 x 78

11778

142

142 x 75

10650

90

YL2PA

7

A

5402

145

145 x 81

11745

135

135 x 77

10395

88

YL2AO

8

A

10934

142

142 x 77

10934

136

136 x 75

10200

93

YL2II

9

A

6536

152

152 x 84

12768

124

124 x 75

9300

72

YL2AQ

10

A -

53

53 x 39

2067

45

45 x 36

1620

78

 
YL2UZ

1

B

6272

98

98 x 64

6272

96

96 x 64

6144

97

YL2TB

2

B

1632

96

96 x 63

6048

95

95 x 63

5985

98

YL2GN

3

B

5766

93

93 x 62

5766

92

92 x 62

5704

98

YL3DQ

4

B

6144

96

96 x 64

6144

92

92 x 62

5704

92

YL2IP

5

B

1581

93

93 x 61

5673

93

93 x 61

5673

100

YL2MR

6

B

6006

91

91 x 62

5642

89

89 x 62

5518

97

YL3FT

7

B -

95

95 x 61

5795

91

91 x 60

5460

94

YL2KF

8

B

1632

96

96 x 63

6048

88

88 x 59

5192

85

YL2BJ

9

B

700

94

94 x 58

5452

89

89 x 57

5073

93

YL2TQ

10

B -

89

89 x 58

5162

86

86 x 57

4902

94

YL2HC

11

B

5490

90

90 x 61

5490

84

84 x 58

4872

88

YL2FD

12

B

7921

88

88 x 57

5016

84

84 x 56

4704

93

YL2CQ

13

B -

94

94 x 61

5734

85

85 x 54

4590

80

YL2EM

14

B

1040

65

65 x 46

2990

59

59 x 42

2478

82

YL3GU

15

B -

9

9 x 9

81

9

9 x 9

81

100

 
YL2CI

1

C -

122

122 x 76

9272

117

117 x 73

8541

92

YL2CR

2

C

8968

118

118 x 76

8968

114

114 x 74

8436

94

YL2NN

3

C

11990

110

110 x 70

7700

108

108 x 69

7452

96

YL3IQ

4

C

8004

112

112 x 71

7952

101

101 x 63

6363

80

YL1XN

5

C

8064

112

112 x 72

8064

101

101 x 63

6363

78

Elvis Rībens
YL2CP

6

C -

111

111 x 71

7881

98

98 x 64

6272

79

YL2GUV

7

C

1425

96

96 x 66

6336

94

94 x 65

6110

96

YL3GAO

8

C

2226

106

106 x 69

7314

94

94 x 65

6110

83

YL2QV

9

C

1957

103

103 x 66

6798

93

93 x 60

5580

82

YL3AGV

10

C

6596

97

97 x 68

6596

89

89 x 62

5518

83

YL2AJ

11

C

1980

99

99 x 63

6237

90

90 x 59

5310

85

YL3GAC

12

C

5766

92

92 x 63

5796

86

86 x 59

5074

87

YL2GQG

13

C

2134

97

97 x 62

6014

89

89 x 55

4895

81

YL3GED

14

C -

93

93 x 66

6138

73

73 x 55

4015

65

YL3GHW

15

C

5041

71

71 x 59

4189

65

65 x 55

3575

85

YL2KN

16

C

408

64

64 x 47

3008

62

62 x 45

2790

92

YL3DL

17

C

3102

65

65 x 45

2925

62

62 x 42

2604

89

YL3GIR

18

C

527

57

57 x 43

2451

52

52 x 41

2132

86

YL2NJ

19

C

2040

55

55 x 39

2145

48

48 x 34

1632

76

YL2MQ

20

C -

57

57 x 46

2622

29

29 x 27

783

29

YL2MF

21

C

140

14

14 x 12

168

11

11 x 10

110

65

YL2GOQ

22

C

49

7

7 x 7

49

5

5 x 5

25

51

 
YL2LY

1

D

342

19

19 x 18

342

19

19 x 18

342

100

YL2CI

2

D

361

18

18 x 18

324

18

18 x 18

324

100

YL2KF

3

D

361

19

19 x 18

342

18

18 x 17

306

89

YL2PA

4

D

418

17

17 x 16

272

17

17 x 16

272

100

YL2IP

5

D

256

16

16 x 16

256

16

16 x 16

256

100

YL2GD

6

D

289

17

17 x 17

289

16

16 x 16

256

88

YL2QV

7

D

272

16

16 x 15

240

16

16 x 15

240

100

YL2NN

8

D -

17

17 x 16

272

14

14 x 14

196

72

YL2MR

9

D

225

15

15 x 15

225

13

13 x 13

169

75

YL2CP

10

D -

12

12 x 11

132

9

9 x 9

81

61

YL2AO

11

D

42

7

7 x 6

42

6

6 x 6

36

85

 
YL1ZS

1

E

13776

162

162 x 82 + 0 x 0

13284

153

153 x 80 + 0 x 0

12240

92

YL2PP , Sergejs
YL1XQ

2

E -

94

94 x 64 + 0 x 0

6016

71

71 x 51 + 0 x 0

3621

60

YL2GQY

Atskaites kontrolei:
YL2IS
YL2QD
YL3FX

Sarkanā krāsā trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas balvas un diplomi.
Melnā krāsā trekn drukā (bold)  ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas diplomi.

Agris Belasovs (YL2VW)
2011. gada 6. jūnijā

e-pasts jautājumiem un komentāriem:


Dalībnieku komentāri atskaitēs un e-pastā (soap-box):

YL2BJ: Bija jābūt ar ģimeni, tāpēc nevis VR, bet gan RV. Uztveršana Rīgā vienkārši šausmīga. Kopumā zaudēju 6 reizinātājus ( ko dzirdēju ), gan vairākus korespondentus. Tiekamies rudenī, ceru no VR..

YL2GN: TS2000 + Inv V. Pirmās sacensības un QSOs pēc pusotra gada pārtraukuma. Hi! 73!

YL2LY: Wau ! Nebijusi aktivitāte !

YL2MR: IC-756, Dipole

YL2PN: IC-751 INV VEE 10m AGL + 35m ASL, ICOM vārdā atvainojos par +- 19.1 kHz blakusproduktiem uz Banda un personīgi god. YL2KL par neiegūto labumu...

YL3GAO: TRX=TS-2000, 100W; ANT=Inverted-V, H=10m

YL3GU: Lietoju QRPP raidītāju ar 0,4 vatu jaudu, antena -- 42 metru horizontāls vads ceturtā stāva augstumā.

YL3GED: Yaesu 897 inverted-v. Visiem liels paldies par testu. 73

YL2IS: 73 and cu next year

YL1ZS: TNX for contest 73! GL !


Uz LRAL galveno lapu