2011. gada 4. maija Latvijas īsviļņu sacensību 80m diapazonā dalībnieku atskaites

Dalībnieku atskaites sakārtotas pēc alfabēta

Faili satur informāciju par pieteiktajiem, apstiprinātajiem rezultātiem, kā arī informāciju par QSO.

QSO rindās kolonas ir sekojošas:

Laiks GMT Darba veids Tūres nr. Savs Call TX NR TX RAJ Korespondenta CALL RX NR RX RAJ Punkti par QSO Ir/nav reizinātājs Komentāri par kļūdām, ja ir

Kļūdu skaidrojumi lapas beigās

YL1XN
YL1XQ
YL1ZS
YL2AJ
YL2AO
YL2AQ
YL2BJ
YL2CI
YL2CP
YL2CQ
YL2CR
YL2EM
YL2FD
YL2GD
YL2GN
YL2GOQ
YL2GQG
YL2GUV
YL2HC
YL2II
YL2IP
YL2IS
YL2KF
YL2KL
YL2KN
YL2KO
YL2LY
YL2MF
YL2MQ
YL2MR
YL2NJ
YL2NN
YL2PA
YL2PN
YL2QD
YL2QV
YL2SM
YL2TB
YL2TQ
YL2UZ
YL3AGV
YL3DL
YL3DQ
YL3FT
YL3FX
YL3GAC
YL3GAO
YL3GED
YL3GHW
YL3GIR
YL3GU
YL3IQ

Kļūdu iemeslu skaidrojumi

DUPE Atkārtots sakars
UZTV RAJ Nepareizi uztverts korespondenta raidītais rajons
UZTV NR Nepareizi uztverts numurs
KORESP KLUDIJIES UZTV RAJ Korespondents nepareizi uztvēris rajonu
KORESP KLUDIJIES UZTV NR Korespondents nepareizi uztvēris numuru
INTERVALS > 3 min QSO laika atšķirība ar korespondenta atskaitē norādīto lielāka par 3 minūtēm
ARPUS SACENSIBU LAIKA Norādītais laiks ir ārpus sacensību laika (sacensības ir no 6:00 līdz 8:29 GMT)
NAV ATSKAITES Nav saņemta atskaite no korespondenta. Ja ir izdevies noskaidrot, ka pielaista kļūda izsaukuma signālā, blakus sekos paskaidrojums
NESAKRĪT DARBA VEIDS Norādītais darba veids neatbilst korespondenta atskaitē norādītajam
NOT IN LOG Tiesāšanas programmai neizdevās atrast atbilstošu sakaru korespondenta atskaitē. Ja ir izdevies noskaidrot, ka korespondents ir kļūdaini uztvēris CALL, blakus sekos paskaidrojums
QSO KARTAS NUMURS ATKARTOJAS ABIEM AR KORESPONDENTU Korespondentiem atskaitē dublējas QSO kārtas numurs vienam un tam pašam QSO
RTTY TUUREE CITAS MODES QSO Laikā, kad notiek RTTY sacensības, nevar būt QSO citos darba veidos
UZTVERTAIS RAJONS NEEKSISTEE Uztvertais rajons nav starp sacensību nolikumā minētajiem variantiem

Atpakaļ uz 2010. gada LR proklamēšanas gadadienas 80m sacensību rezultātu lapu