2013. gada 4. maija Latvijas īsviļņu sacensību 80m diapazonā rezultāti

Sacensību noteikumi

Saņemtas 47 dalībnieku atskaites

Dalībnieku atskaites ar visiem QSO un kļūdu paskaidrojumiem atrodamas šeit

Beigu rezultāti:

Call

#

Kategorija

Pieteiktie
punkti
atskaitē
Pirms tiesāšanas Pēc tiesāšanas Beigu rezultāts Apstiprināšanās
procenti
Operatori
QSO
(bez atkārtotajiem)

Punkti x Reizinātāji

Rezultāts
pirms tiesāšanas

Apstiprinātie
QSO

Punkti x Reizinātāji

YL2BJ

1

A -

175

175 x 90

15750

164

164 x 87

14268

90

YL2SM

2

A

14850

165

165 x 88

14520

153

153 x 86

13158

90

YL2LY

3

A

13280

158

158 x 88

13904

145

145 x 82

11890

85

YL2TW

4

A

12936

154

154 x 84

12936

141

141 x 80

11280

87

YL2PJ

5

A

11890

146

146 x 83

12118

139

139 x 80

11120

91

YL3AD

6

A

11390

134

134 x 82

10988

123

123 x 76

9348

85

YL2II

7

A

4292

119

119 x 76

9044

106

106 x 71

7526

83

YL2KO

8

A -

120

120 x 69

8280

112

112 x 66

7392

89

YL2PA

9

A

9009

115

115 x 76

8740

105

105 x 69

7245

82

YL2KL

10

A -

115

115 x 75

8625

104

104 x 68

7072

81

YL2AJ

11

A

1617

77

77 x 52

4004

72

72 x 51

3672

91

YL2QD

12

A -

58

58 x 33

1914

54

54 x 30

1620

84

YL2AQ

13

A -

15

15 x 15

225

8

8 x 8

64

28

 
YL3FT

1

B -

89

89 x 62

5518

83

83 x 58

4814

87

YL3DQ

2

B

5280

88

88 x 60

5280

82

82 x 55

4510

85

YL2CQ

3

B

5133

87

87 x 59

5133

79

79 x 55

4345

84

YL2CV

4

B

5332

85

85 x 62

5270

77

77 x 55

4235

80

YL2GQT

5

B -

83

83 x 60

4980

75

75 x 54

4050

81

YL3BQ

6

B

5307

87

87 x 61

5307

77

77 x 52

4004

75

YL2FD

7

B

1411

83

83 x 60

4980

75

75 x 53

3975

79

YL2QN

8

B

5185

85

85 x 60

5100

75

75 x 51

3825

75

YL2AO

9

B

4698

81

81 x 58

4698

74

74 x 51

3774

80

YL2HC

10

B

4822

76

76 x 53

4028

69

69 x 49

3381

83

YL3GU

11

B

1056

66

66 x 50

3300

61

61 x 46

2806

85

YL2ON

12

B

3450

69

69 x 51

3519

61

61 x 44

2684

76

YL2GJR

13

B

1054

34

34 x 28

952

22

22 x 19

418

43

 
YL2GUV

1

C

111

111

111 x 79

8769

106

106 x 75

7950

90

YL2CI

2

C

8532

108

108 x 79

8532

102

102 x 75

7650

89

YL2CP

3

C -

95

95 x 69

6555

92

92 x 66

6072

92

YL2QV

4

C -

90

90 x 65

5850

83

83 x 60

4980

85

YL1XN

5

C

5670

90

90 x 65

5850

83

83 x 58

4814

82

Kristers Misa
YL3GAO

6

C

4560

76

76 x 60

4560

69

69 x 57

3933

86

YL2GQG

7

C

82

82

82 x 63

5166

70

70 x 54

3780

73

YL3GV

8

C

1258

74

74 x 62

4588

65

65 x 57

3705

80

YL2KN

9

C

50

64

64 x 53

3392

64

64 x 53

3392

100

YL3GAC

10

C

3752

66

66 x 55

3630

61

61 x 51

3111

85

YL3DL

11

C

4292

74

74 x 58

4292

64

64 x 48

3072

71

YL3FL

12

C

65

64

64 x 52

3328

53

53 x 44

2332

70

YL2MQ

13

C -

69

69 x 54

3726

50

50 x 43

2150

57

YL3GIR

14

C

41

41

41 x 34

1394

37

37 x 30

1110

79

YL3ES

15

C

1184

37

37 x 32

1184

31

31 x 29

899

75

YL2GQK

16

C -

30

30 x 28

840

30

30 x 28

840

100

YL3AHE

17

C

1120

34

34 x 31

1054

29

29 x 28

812

77

YL3DJ

18

C

37

37

37 x 32

1184

26

26 x 25

650

54

YL3GY

19

C

21

21

21 x 19

399

19

19 x 17

323

80

 
YL2TW

1

D

361

19

19 x 19

361

19

19 x 19

361

100

YL2QV

2

D -

19

19 x 19

361

18

18 x 18

324

89

YL2LY

3

D -

16

16 x 16

256

16

16 x 16

256

100

YL2PJ

4

D

324

18

18 x 18

324

16

16 x 16

256

79

YL2CI

5

D

225

15

15 x 15

225

15

15 x 15

225

100

YL2IP

6

D -

16

16 x 16

256

15

15 x 15

225

87

YL2PA

7

D

196

14

14 x 14

196

14

14 x 14

196

100

YL3AX

8

D -

14

14 x 14

196

13

13 x 13

169

86

YL2KO

9

D -

12

12 x 12

144

12

12 x 12

144

100

YL3ES

10

D

100

10

10 x 10

100

9

9 x 9

81

81

YL3GV

11

D

49

7

7 x 7

49

7

7 x 7

49

100

Nav atskaites:
YL2DZ

Sarkanā krāsā trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas balvas un diplomi.
Melnā krāsā trekn drukā (bold)  ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas diplomi.

Agris Belasovs (YL2VW)
2013. gada 28. jūnijā

e-pasts jautājumiem un komentāriem:


Dalībnieku komentāri atskaitēs un e-pastā (soap-box):

YL2AJ: Paldies par sacensībām
YL2GQG: Sveicieni svētkos!
YL2GQK: TRX=TK-80 and KAT-1 ATU, 100W, ANT=Windom, ~13m a.g.l. Paldies visiem, bija interesanti! Uz tikšanos rudenī
YL2LY: Apsveicu YL2BJ ar čempiona titulu!!!
YL2QN: RXTX homebrew Softrock SDR, PowerSDR, 80 WTTS (4xIRF510), INV L with 4 elevated radials, low height dipole
YL3AD: Patīkami satikt jaunus, bet pieredzējušus amatierus! Paldies par kārtējo "relax" tūri un adrenalīna devu! 73! Jānis, YL3AD
YL3BQ: Paldies visiem. 73! Trcvr Ts 830s 100w + delta 10m up.
YL3FL: Paldies par sacensībām
YL3GAO: TRX=TS870, 100W, ANT=Inverted-V, 15m agl. Paldies visiem dalībniekiem! Uz tikšanos rudenī!


Uz LRAL galveno lapu