2021. gada LR proklamēšanas 103. gadadienai veltīto īsviļņu sacensību 80m diapazonā dalībnieku atskaites

Dalībnieku atskaites sakārtotas pēc alfabēta

Faili satur informāciju par pieteiktajiem, apstiprinātajiem rezultātiem, kā arī informāciju par QSO.

QSO rindās kolonas ir sekojošas:

Laiks GMT Darba veids Tūres nr. Savs Call TX NR TX RAJ Korespondenta CALL RX NR RX RAJ Punkti par QSO Ir/nav reizinātājs Komentāri par kļūdām, ja ir

Kļūdu skaidrojumi lapas beigās

YL1ZF
YL1ZT
YL2AJ
YL2AO
YL2AQ
YL2BJ
YL2BM
YL2CI
YL2CP
YL2CQ
YL2CV
YL2EA
YL2EM
YL2FZ
YL2GN
YL2GUP
YL2GVC
YL2HC
YL2HJ
YL2II
YL2IP
YL2KF
YL2KN
YL2KO
YL2LD
YL2LY
YL2PJ
YL2PP
YL2QD
YL2QG
YL2QV
YL2QY
YL2RN
YL2SM
YL2TD
YL2VW
YL3ALN
YL3AME
YL3ANB
YL3ANC
YL3AND
YL3DQ
YL3DR
YL3EK
YL3ES
YL3FT
YL3FW
YL3GAZ
YL3GQ
YL3GV
YL3IR
YL3LK

Kļūdu iemeslu skaidrojumi

DUPE Atkārtots sakars
UZTV RAJ Nepareizi uztverts korespondenta raidītais rajons
UZTV NR Nepareizi uztverts numurs
KORESP KLUDIJIES UZTV RAJ Korespondents nepareizi uztvēris rajonu
KORESP KLUDIJIES UZTV NR Korespondents nepareizi uztvēris numuru
INTERVALS > 3 min QSO laika atšķirība ar korespondenta atskaitē norādīto lielāka par 3 minūtēm
ARPUS SACENSIBU LAIKA Norādītais laiks ir ārpus sacensību laika (sacensības ir no 6:00 līdz 8:29 GMT)
NAV ATSKAITES Nav saņemta atskaite no korespondenta. Ja ir izdevies noskaidrot, ka pielaista kļūda izsaukuma signālā, blakus sekos paskaidrojums
NESAKRĪT DARBA VEIDS Norādītais darba veids neatbilst korespondenta atskaitē norādītajam
NOT IN LOG Tiesāšanas programmai neizdevās atrast atbilstošu sakaru korespondenta atskaitē. Ja ir izdevies noskaidrot, ka korespondents ir kļūdaini uztvēris CALL, blakus sekos paskaidrojums
RTTY TUUREE CITAS MODES QSO Laikā, kad notiek RTTY sacensības, nevar būt QSO citos darba veidos
UZTVERTAIS RAJONS NEEKSISTEE Uztvertais rajons nav starp sacensību nolikumā minētajiem variantiem

Atpakaļ uz sacensību rezultātu lapu