LATVIJAS Ultraīsviļņu QSO MARATONA noTEIKUMI

 

Mērķis:        Paaugstināt amatieru interesi un meistarību darbam UĪV un izzināt sakaru iespējas šajā diapazonā ārpus Latvijas sacensību laikā..

Dalībnieki:  Latvijas radioamatieri, un citu valstu radioamatieri bez ierobežojuma.

Sacensību laiks:   Maratons ietver sešas UĪV sprinta tūres no 05.00 līdz 07.00 GMT nepāra mēnešu trešajās svētdienās. UIV Maratona kalendāro plāns 2003/2004. gadam:

2003. gadā - 16. novembris;     2004. gadā -    18. janvāris;

21. marts;

16. maijs;

16. jūlijs;

19. septembris;

            2004. gada 21.novembris skaitīsies jau kā  2005. gada maratona pirmā tūre.

Tiesāšana veicama līdz nākamajai tūrei; kopsavilkums - uz valsts svetkiem katru gadu novembrī, apbalvosana - Ligas konferencē (vai salidojumā).

                                           

Sacensību noteikumi.

Frekvences:   Sacensības noris 2m diapazonā 144-146 MHz frekvenču joslā vienlaicīgi FM, SSB un CW, ievērojot IARU 1. reģionā noteikto frekvenču sadalījumu. Jaukti sakari netiek ieskaitīti. Jebkurš SSB sakars, nodibināts CW paredzētajā frekvenču joslā netiek ieskaitīts.

Darba veidi: CW, SSB, FM. Atkārtoti sakari vienā darba veidā atļauti pēc 60 minūtēm.

Kontakti dažādos darba veidos ar vienu un to pašu staciju tiek ieskaitīti:

-    ja starp tiem ir sakari ar citām stacijām,

-         ja starp sakariem nav mazāks par 5 minūtēm.

Sakari, kas nodibināti izmantojot mākslīgos retranslatorus, satelītus, kā arī radiosignālu atstarošanos no Mēness, netiek ieskaitīti.

Amatieriem ārpus Latvijas jānodibina visamz viens QSO ar korespondentu Latvijā.

 

Ieskaišu grupas:        A - Viens operators visi darba veidi  (SOMM – All Modes) (Latvija)

B - Viens operators visi darba veidi (SOMM – All Modes) (ārpus Latvijas)

C - Viens operators viens darba veids  CW (SOSM – CW) (Latvija)

D - Viens operators viens darba veids CW (SOSM – CW) (ārpus Latvijas)

E - Viens operators viens darba veids SSB (SOSM – SSB) (Latvija)

E - Viens operators viens darba veids SSB (SOSM – SSB) (ārpus Latvijas)

F - Viens operators viens darba veids FM (SOSM – FM) (Latvija)

G - Viens operators viens darba veids FM (SOSM – FM) (ārpus Latvijas)

 

            Sacensību laikā sakarus var dibināt dažādos darba veidos, neatkarīgi no tā kādu ieskaites grupu dalībnieks izvēlas pēc tam. Pēc ieskaites grupas izvēles kādā noteikta izstarojuma veida ieskaites grupā (SOSM), pārējie sakari jāuzrāda uz atsevišķas lapas vai atsevišķā failā kontrolei. Ieskaites grupa noteikti jānorāda dalībnieka atskaitē.

 

Kontroles numuri: Sacensību dalībnieki apmainās ar kontroles numuriem. Kontrolnumuri sastāv no RS vai RST, sakara kārtas skaitļa sākot no 001 pieaugošā kārtībā pēc veiksmīgi nodibināta kontakta un sešciparu WW lokatora, kurā atrodas raidošā stacija.

                           Piemērs: 579 002 KO26AA vai 58 014 KO24NF.

 

Punktu skaitīšana: Par katru pilnu kilometru starp korespondentiem tiek ieskaitīts 1 punkts. Kopējo rezultātu iegūst punktu summu par kilometriem reizinot ar WW‑lokatora lielo kvadrātu (pirmie četri cipari) summu. Dalībniekiem, kuri strādā vairākos darba veidos WW‑lokatora lielo kvadrātu ieskaita katrā darba veidā. Ja divas vai vairākas stacijas uzrāda vienādu rezultātu, uzvar tās atskaites īpašnieks, kuram lielāks šo kvadrātu skaits jeb reizinātājs.

 

Atskaites:   Pēc vispār pieņemtās starptautiskās procedūras, sekojošai informācijai jābūt iekļautai dalībnieka atskaitē: operatora vārds, uzvārds, ieskaites grupa, izsukuma signāls, adrese un QTH lokators, pieteiktais punktu skaits un parakstīta deklarācija par to, ka dalībnieks pildījis sacensību noteikumus, kā arī ievērojis viņa licencē minētās privilēģijas.

Katrā QSO: Datumam, UTC laikam, korespondenta izsaukuma signālam, noraidītajam kontroles numuram, pieņemtajam kontroles numuram, reizinātājam (ja tāds ir) un punktu skaitam jābūt uzrādītam. Katram atkārtotajam sakaram jābūt uzrādītam bez pieteiktajiem punktiem un skaidri atzīmētam kā dublikātam.

                     Izvēles gadījumā priekšroka jādod “elektroniskajām” atskaitēm. Šādām atskaitēm derīgs jebkurš ASCII formāts.

 

Apbalvošana      Katrā ieskaites grupā pirmo vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas balvām. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem, arī katrā tūrē. Apbalvošana notiek LRAL konferencē vai salidojumā.

Izsūtīšanas datums: Sacensību atskaite nosūtāma sacensību organizatoriem trīsdesmit dienu laikā pēc katras tūres (pasta zīmoga vai e-pasta datums). Katras tūres rezultāti tiks iztiesāti un publicēti nedēļu pirms nākamajām sacensībām.

 

Adreses atskaitēm:   Pasta adrese: Vladimiram Konderando, P/K 44, Rīga, LV-1029

 

Elektroniskā pasta adrese:         yl2gc@latnet.lv

 

Sacensību organizatori:                                                . LRALvaldes priekšsēdētājs:

Vladimirs Konderando,  YL2GC               Jānis Oskars Vanags YL3AD                   Mārtiņš     Saldanais,       YL2HA            

Oskars      Prostaks,         YL2JN