Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai veltīto ultraīsviļņu sacensību rezultāti

Latvian VHF contest 2020 - final results

Nolikums / Contest rules

Dalībnieku atskaites / Logs of participants

Single Operator CW, SSB, FM, 144 MHz and 432 MHz

Latvian Stations
Place Call Points
144 MHz 432 MHz TOTAL
1 YL2AJ 19524 21142 40666
2 YL2GD 21674 14924 36598
3 YL2AO 17044 19474 36518
4 YL2PJ 19217   19217
5 YL2QW 9465 6576 16041
6 YL2FZ 9438 6584 16022
7 YL3GEA 6576 3794 10370
8 YL2II 6724   6724
9 YL3AJT 5395   5395
10 YL3GV 5032   5032
11 YL2EM 4391   4391
12 YL3ES 2284 1636 3920
13 YL3IR 3637   3637
14 YL3GY 3563   3563
15 YL2GN 2858   2858
16 YL2KN 1833   1833
17 YL2PG 1253   1253
18 YL3ALN 800   800
19 YL3GCJ 782   782
20 YL2HD 708   708
Foreign Stations
Place Call Points
144 MHz 432 MHz TOTAL
1 SK0EN 17672 19226 36898
2 LY2R 15538 17196 32734
3 LY2FN 14922 12438 27360
4 ES2DF 14481 7630 22111
5 RX1AS 21684   21684
6 LY2BBF 6023 7524 13547
7 EU1AI 12121   12121
8 UA1AJY 8945   8945
9 RA2FGG 5250 2010 7260
10 LY2SA 4413   4413
11 R1MQ 4388   4388
12 ES6RMR 3153   3153
13 ES5AKC 2617   2617
14 ES1OV 527 1582 2109
15 LY2HS 1370   1370
16 R1CAV 0   0

Single Operator FT8, 144 MHz and 432 MHz

Latvian Stations
Place Call Points
144 MHz 432 MHz TOTAL
1 YL2AO 6753 8086 14839
2 YL2AJ 4542 10084 14626
3 YL3ALP 4118 9706 13824
4 YL2FZ 3274 8250 11524
5 YL3EK 3534 6774 10308
6 YL2II 5369 2410 7779
7 YL2EM 4759   4759
8 YL3ES 4227   4227
9 YL2QV 3707   3707
10 YL3GBC 3203   3203
11 YL2GD 0 2498 2498
Foreign Stations
Place Call Points
144 MHz 432 MHz TOTAL
1 LY1LR 5202 7394 12596
2 LY2HS 5960 6220 12180
3 LY2FN 5530 5086 10616
4 ES2MC 9943   9943
5 UA1AJY 3522 1060 4582
6 R1CAV 1363 1060 2423
7 RA1AGU 1441   1441
8 ES2JL 554   554
9 ES4RM 0   0

144 MHz CW, PHONE

 ===================================================================
 Place Callsign  WWL   Claimed   Confirmed  Band
              QSOs Points QSOs Points  
 ===================================================================
 Section: YL single operator all modes
 -------------------------------------
  1. YL2GD    KO37ML  82 24381  72 21674 144M
  2. YL2AJ    KO16OX  62 25098  48 19524 144M
  3. YL2PJ    KO36QM  86 23924  72 19217 144M
  4. YL2AO    KO16DK  55 22069  43 17044 144M
  5. YL2QW    KO17OE  32 11414  24  9465 144M
  6. YL2FZ    KO37QI  50 13916  38  9438 144M
  7. YL2II    KO26OO  28  4413  20  6724 144M
  8. YL3GEA   KO37QM  42  9612  30  6576 144M
  9. YL3AJT   KO36QM  44  4233  30  5395 144M
 10. YL3GV    KO37MJ  30  2889  24  5032 144M
 11. YL2EM    KO36QM  25  2078  23  4391 144M
 12. YL3IR    KO37ID  30  2157  27  3637 144M
 13. YL3GY    KO26CX  19  1067  14  3563 144M
 14. YL2GN    KO37OD  32  3648  29  2858 144M
 15. YL3ES    KO27FF  13  680   9  2284 144M
 16. YL2KN    KO37RI  23  1993  19  1833 144M
 17. YL2PG    KO26CX  5  1225   5  1253 144M
 18. YL3ALN   KO36SN  18      15  800 144M
 19. YL3GCJ   KO36QM  18      14  782 144M
 20. YL2HD    KO36UN  15      10  708 144M
 ===================================================================

 Section: YL single operator FM
 ------------------------------
 ===================================================================

 Section: DX single operator all modes
 -------------------------------------
  1. RX1AS    KO59XW  46 21503  36 21684 144M
  2. SK0EN    JO99JX  29 11154  24 17672 144M
  3. LY2R    KO15VS  49 19772  35 15538 144M
  4. LY2FN    KO14XV  43 16997  35 14922 144M
  5. ES2DF    KO29GG  27 15691  26 14481 144M
  6. EU1AI    KO33SV  30      22 12121 144M
  7. UA1AJY   KO49VV  31 21503  20  8945 144M
  8. LY2BBF   KO24PR  22  7192  17  6023 144M
  9. RA2FGG   KO04GT  12  6211   8  5250 144M
 10. LY2SA    KO14UG  11      6  4413 144M
 11. R1MQ    KO59FR  14      12  4388 144M
 12. ES6RMR   KO27XX  12  1346  10  3153 144M
 13. ES5AKC   KO38II  10  1172   9  2617 144M
 14. LY2HS    KO25UO  6  3177   2  1370 144M
 15. ES1OV    KO29KK  1  527   1  527 144M
 16. R1CAV    KO59DX  4      0   0 144M
 ===================================================================


 CHECKLOGS, TNX 
 ===================
 Callsign   WWL 
 ===================
 LY2HQ    KO15OV        
 =================== 


 NO LOGS, SRI
 ====================================================================
 EW7T,ES1MW,ES5QA,LY2BDA,LY3JE,OZ1HDF,YL3ALP
 ====================================================================

144 MHz FT8

 ===================================================================
 Place Callsign  WWL   Claimed   Confirmed  Band
              QSOs Points QSOs Points  
 ===================================================================
 Section: YL single operator all modes
 -------------------------------------
  1. YL2AO    KO16DK  15      11  6753 144M
  2. YL2II    KO26OO  12      11  5369 144M
  3. YL2EM    KO36QM  10      8  4759 144M
  4. YL2AJ    KO16OX  10      8  4542 144M
  5. YL3ES    KO27FF  8      8  4227 144M
  6. YL3ALP   KO26IU  12      9  4118 144M
  7. YL2QV    KO26WM  9      8  3707 144M
  8. YL3EK    KO26KR  11      9  3534 144M
  9. YL2FZ    KO37QI  6      5  3274 144M
 10. YL3GBC   KO16TX  7      7  3203 144M
 11. YL2GD    KO37ML  1      0   0 144M
 ===================================================================

 Section: YL single operator FM
 ------------------------------
 ===================================================================

 Section: DX single operator all modes
 -------------------------------------
  1. ES2MC    KO29GG  18      15  9943 144M
  2. LY2HS    KO25UO  11      10  5960 144M
  3. LY2FN    KO14XV  9      8  5530 144M
  4. LY1LR    KO24PH  9      8  5202 144M
  5. UA1AJY   KO49VV  10      5  3522 144M
  6. RA1AGU   KP40VT  4      2  1441 144M
  7. R1CAV    KO59DX  4      2  1363 144M
  8. ES2JL    KO29LL  4      2  554 144M
  9. ES4RM    KO49AL  10  5852   0   0 144M
 ===================================================================


 CHECKLOGS, TNX 
 ===================
 Callsign   WWL 
 ===================
 ES2AGW    KO29KJ        
 YL2CZ    KO06WX        
 ===================


 NO LOGS, SRI
 ====================================================================
 LY1CO,LY5P,OH2BYJ,OH2LIY,OH3DP,RA1AEP,RA1AMX
 ====================================================================

432 MHz CW, PHONE

 ===================================================================
 Place Callsign  WWL   Claimed   Confirmed  Band
              QSOs Points QSOs Points  
 ===================================================================
 Section: YL single operator all modes
 -------------------------------------
  1. YL2AJ    KO16OX  30 17974  28 21142 432M
  2. YL2AO    KO16DK  29 22272  25 19474 432M
  3. YL2GD    KO37ML  21 16326  19 14924 432M
  4. YL2FZ    KO37QI  15  7042  11  6584 432M
  5. YL2QW    KO17OE  8  4558   8  6576 432M
  6. YL3GEA   KO37QM  11  4330   9  3794 432M
  7. YL3ES    KO27FF  2  159   2  1636 432M
  8. YL2II    KO26OO  2      0   0 432M
 ===================================================================

 Section: YL single operator FM
 ------------------------------
 ===================================================================

 Section: DX single operator all modes
 -------------------------------------
  1. SK0EN    JO99JX  17  7147  15 19226 432M
  2. LY2R    KO15VS  28 16876  24 17196 432M
  3. LY2FN    KO14XV  20 11406  16 12438 432M
  4. ES2DF    KO29GG  6  5630   6  7630 432M
  5. LY2BBF   KO24PR  16  8808  11  7524 432M
  6. RA2FGG   KO04GT  3  1004   2  2010 432M
  7. ES1OV    KO29KK  1  1291   1  1582 432M
 ===================================================================

 NO LOGS, SRI
 ====================================================================
 LY2BDA,LY3JE,OZ1HDF,YL3ALP
 ====================================================================


 432 MHz FT8

===================================================================
 Place Callsign  WWL   Claimed   Confirmed  Band
              QSOs Points QSOs Points  
 ===================================================================
 Section: YL single operator all modes
 -------------------------------------
  1. YL2AJ    KO16OX  11      8 10084 432M
  2. YL3ALP   KO26IU  8      8  9706 432M
  3. YL2FZ    KO37QI  7      7  8250 432M
  4. YL2AO    KO16DK  8      8  8086 432M
  5. YL3EK    KO26KR  7      7  6774 432M
  6. YL2GD    KO37ML  3      2  2498 432M
  7. YL2II    KO26OO  2      2  2410 432M
 ===================================================================

 Section: YL single operator FM
 ------------------------------
 ===================================================================

 Section: DX single operator all modes
 -------------------------------------
  1. LY1LR    KO24PH  6      6  7394 432M
  2. LY2HS    KO25UO  7      6  6220 432M
  3. LY2FN    KO14XV  4      4  5086 432M
  4. R1CAV    KO59DX  2      1  1060 432M
  5. UA1AJY   KO49VV  2      1  1060 432M
  6. RA1AGU   KP40VT  1      0   0 432M
  7. ES4RM    KO49AL  3  2275   0   0 432M
  8. ES2MC    KO29GG  2      0   0 432M
 ===================================================================


 CHECKLOGS, TNX 
 ===================
 Callsign   WWL 
 ===================
 YL2CZ    KO06WX        
 YL3GBC    KO16TX        
 ===================


 NO LOGS, SRI
 ====================================================================
 RA1AEP,YL3AJE
 ====================================================================

Contest Committee: YL2AO
November 5, 2021