Kā konfigurēt N1MM darbam LR Proklamēšanas UĪV sacensībās

tnx YL2CZ


1. Atver Folderi - N1MM ( parasti uz C: diska )

2. Atver Folderi - UserDefinedContests - un tur iekopē YLVHF.udc failu.

3. Atver iekopēto YLVHF.UDC failu ar teksta redaktoru (piem., notepad) un 37. rindā (DefaultContestExchange) nomaina Loc. uz savu un saglabā.

4. Atver programmu - N1MM - File - New Log in Database - un sameklē YLVHF contestu.

5. Saliek nepieciešamos datus un - OK.

6. Tad iet uz - Window - Multipliers - ieliek punktu - Other - un sāk strādāt.