.First worked countries from Latvia .

                                               

2018. gada marts                                                                                   Lūdzu  info uz  : yl2fz@inbox.lv                                                                                                                                               

Vai Jums ir jaunaka informacija par pirmo reizi stradatam valstim no YL uz 50 mHz, 144 mHz, 432 mHz, 1296 mHz vai 10 gHz diapazoniem.

 Satura rādītājs:        

New 50 MHz 70 MHz 144 MHz 432 MHz 1296 MHz 10,368 MHz

    

Līdz tekošā gada 30. decembrim  vēlos saņemt jaunākos datus par jaunām valstīm, kuras nav šajā tabulā. Atsevišķi pa diapazoniem. 

Last Updated on 03.06.2014
By Valdis
Email: yl2fz@inbox.lv