Silent Key 6.May.2019

   Mārtiņš Saldenais YL2HA
   Dzimis 1948.g. 26. decembrī.
   Diplomēts radiotehniķis
   Licenzēts 1973.g.
   LRAL biedrs
  Labprāt piedalos sacensībās
  UĪV lauku dienās.

  IC-751A + PA 300 w
  PC Pentium + Pakrat
  ANT: 1,8/3,5 Mc - Inv.vee


 Rīgas raj. Titurga
 

Rediģēts: 03-01-2001

Atpakaļ uz galveno Lapu