Apstiprināti LRAL Valdes sēdē 2002.gada 6. martā

Latvijas īsviļņu sacensību 80m diapazonā noteikumi.

Mērķis: noteikt uzvarētāju 80m diapazonā katrā klasē, veicināt jauno amatieru prasmi darbam sacensībās.

Sacensības notiek: Notiek katra kalendārā gada aprīļa pēdējā svētdienā , no 06.00 GMT līdz 07.59 GMT četrās neatkarīgās tūrēs (06:00-06:29; 06:30-06:59; 07:00-07:29; 07:30-07:59) CW, SSB un ciparu darba veidos vienlaicīgi.

Šogad - 2006. gada 30. aprīlī

Rīkotājs: Latvijas Radio Amatieru Līga.

Frekvences:

 • CW 3515-3580 kHz
 • SSB 3605-3650 kHz
 • Ciparu veidos (RTTY, PSK31 u.c.) 3590-3605 kHz.

Raidītāju izejas jauda: 1. un 2. kategorijas staciju vidējā raidītāja izstarojamā jauda - 100W, 3. kategorijas stacijas lieto licencē atļauto. Papildus jaudas pastiprinātājus, neatkarīgi no to izstarotās jaudas, lietot aizliegts.

Dalībnieku klases:

 • A - viens operators, visi darba veidi;
 • B - viens operators, tikai CW;
 • C - viens operators, tikai SSB;
 • D - viens operators tikai ciparu darba veidi ;
 • E - viens operators QRP (vidēja izejas jauda līdz 10W, visi darba veidi )
 • F - viens operators, 3. kategorija, kam licence izsniegta pēdējo 3 gadu laikā
 • G - kluba stacijas vai vairāku operatoru stacijas, visi darba veidi, vienlaicīgi viens izstarotais signāls.
 • H- SWL.

Kontroles numuri: QSO kārtas numurs un divi burti, kas apzīmē Latvijas vai Rīgas pilsētas rajonu (piemēram  - 001 LM). Sakaru numerācija ir nepārtraukta neatkarīgi no darba veida, un sākas ar 001.

Punktu skaitīšana un reizinātāji: ar katru radiostaciju katrā tūrē var nodibināt vienu QSO katrā darba veidā (maksimāli 3 QSO katrā tūrē, 12 - visās sacensībās).

Piezīme: D klasē atkārtoto sakaru tūrē nav, neatkarīgi no darba veida.

Par katru QSO :

 • SSB - 1 punkts,
 • CW - 2 punkti,
 • Ciparu darba veidos - 3 punkti.

Reizinātājs: Latvijas un Rīgas pilsētas rajoni vienu reizi katrā tūrē neatkarīgi no darba veida. Tas rajons, no kura strādā radiostacija, par reizinātāju nav uzskatāms.

Rajonu apzīmējumi :

AI - Aizkraukles rajons JP - Jēkabpils rajons RR - Rīgas rajons
AU - Alūksnes rajons KV - Krāslavas rajons RE - Rēzeknes rajons
BA - Bauskas rajons KG - Kuldīgas rajons SD - Salduss rajons
BV - Balvis rajons LI - Liepājas rajons TS - Talsu rajons
CE - Cēsu rajons LM - Limbažu rajons TU - Tukuma rajons
DG - Daugavpils rajons LU - Ludzas rajons VK - Valkas rajons
DO - Dobeles rajons MD - Madonas rajons VE - Ventspils rajons
GU - Gulbenes rajons OE - Ogres rajons VR - Valmieras rajons
JE - Jelgavas rajons PR - Preiļu rajons  

  gas pilsētas rajoni:

RC - Centra rajons RK - Kurzemes priekšpilsēta RV - Vidzemes priekšpilsēta
RG - Zemgales priekšpilsēta RL - Latgales priekšpilsēta RZ - Ziemeļu rajons

Atskaites: Sūtīt 30 dienu laikā pēc sacensībām Jurim Trukšānam uz adresi :

vai Juris Trukšāns, Liepu iela 23, dz. 8, Lielvārde LV-5070.

Elektroniskajā versijā jāsūta hronoloģisks sakaru reģistrācijas žurnāls (nedalot pa tūrēm) un summu lapa.

Sūtāmo failu nosaukumā jābūt stacijas, kuras operators sūta atskaiti, izsaukuma signālam.

Atskaites sakarus reģistrējošās lapas ieteicams sūtīt tikai Cabrilio formātā (paraugs) vai .txt formātā kolonas atdalot ar TAB vai SPACE (tukšumu).

Ja Cabrilio formāta failā punktu un reizinātāju ailes nav (speciālas programmas šīm sacensībām nav), tad tie jāieraksta ar roku.

CW/ SSB var lietot N1MM vai Writelog UBA contest modeli, ierakstot Latvijas rajonus bin failos. Priekš RTTY jālieto atsevišķu programmu. Kad beidzas 30.min periods, jāpāriet uz citu diapazonu, lai nerādītu dupe.

Ja sūta drukātā veidā, tad atskaiti veido atbilstoši sekojošam paraugam. Jāpievieno arī summu lapa.

Summu lapai jāsatur sacensību nosaukumu; izsaukuma signālu; klasi, kurā piedalās, (A, B, C, D, E, F, G vai H); iesniedzamo rezultātu (QSO skaits, punkti, reizinātājs, summa).

Šajā lapā jābūt arī ar parakstu apliecinātai deklarācijai:

"Ar šo es apliecinu, ka esmu ievērojis sacensību noteikumus un visus ar manas kategorijas licenci saistītos Latvijas radio amatieru noteikumu punktus. Piekrītu sacensību organizētāju lēmumiem."

Apbalvošana: katras klases uzvarētājs saņems balvu un diplomu, otrās un trešās vietu ieguvēji saņems diplomus. Tiks piešķirtas arī pārsteigumu balvas. Apbalvošana notiks LRAL konferencē.