Apstiprināti LRAL Valdes sēdē 2007. gada 28. martā

Latvijas 2007. gada īsviļņu sacensību 80m diapazonā nolikums

Uz jaunāko nolikumu

Latvijas Radio Amatieru līga uzaicina visus valsts amatierus dalībai īsviļņu sacensībās 80 metru diapazonā.

Mērķis:

Noteikt uzvarētāju 80 metru diapazonā katrā klasē, veicināt amatieru interesi un prasmi darbam sacensībās.

Sacensības notiek:

Šogad – sestdien, 2008.gada 26.aprīlī

Katra kalendārā gada aprīļa pēdējā sestdienā no 07.00-09.30 pēc vietējā laika sešās tūrēs:

 1. 07:00 - 07:29 CW / SSB
 2. 07:30 - 07:59 CW / SSB
 3. 08:00 - 08:29 CW / SSB
 4. 08:30 - 08:59 CW / SSB
 5. 09:00 - 09:14 RTTY
 6. 09:15 - 09.29 RTTY

RTTY tūres būtībā tiek vērtētas neatkarīgi no CW/SSB tūrēm, kā atsevišķas sacensības

Rīkotājs:

Latvijas Radio Amatieru Līga

Dalībnieki:

Visi licenzēti Latvijas radioamatieri. Speciālos un viena burta izsaukuma signālus lietot nav atļauts.

Frekvences un tehniskie noteikumi:

 • CW: 3515-3580 kHz
 • SSB: 3605-3650 kHz
 • RTTY: 3580-3605 kHz

Raidītāju izejas jauda:

 • 1. un 2.kategorijas staciju vidējā raidītāja izstarojamā jauda - 100W
 • 3. kategorijas stacijas lieto licencē atļauto

DX klāstera lietošana nav atļauta.

Dalībnieku klases:

 • A – viens operators, CW + SSB
 • B - viens operators, tikai CW
 • C - viens operators, tikai SSB
 • D - viens operators, RTTY
 • E - viens operators QRP (vidēja izejas jauda līdz 10W, visi darba veidi )
 • F - viens operators, 3. kategorija
 • G - vairāku operatoru stacijas, visi darba veidi, viens izstarotais signāls
 • H - SWL.

Tā kā RTTY tūres nenotiek vienlaicīgi ar CW un SSB tūrēm, kā rezultātā RTTY tūre ir pēc būtības atsevišķas sacensības, tad individuālie dalībnieki, kas startē RTTY darba veidā paralēli startam D klasē, var startēt kādā no A, B, vai C klasēm.
Iespējamās klašu kombinācijas, kurās var startēt:

 • A, D
 • B, D
 • C, D
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H

Kontroles numuri:

QSO kārtas numurs un divi burti, kas apzīmē Latvijas vai Rīgas pilsētas rajonu (piemēram - 001 LM). Rajonu saraksts atrodams zemāk

RST kontroles numurā neietilpst.

Sakaru numerācija ir nepārtraukta neatkarīgi no darba veida, un sākas ar 001.

RTTY pirmajā tūrē QSO numerāciju pēc izvēles var turpināt vai uzsākt no 001, otrajā RTTY tūrē numerāciju turpina.

Punkti:

Katrs QSO, neatkarīgi no darba veida dod 1 punktu.

Ar katru radiostaciju katrā tūrē var nodibināt vienu QSO katrā darba veidā.

Reizinātājs:

Latvijas un Rīgas pilsētas rajoni vienu reizi katrā tūrē neatkarīgi no darba veida. Tas rajons, no kura strādā radiostacija, par reizinātāju nav uzskatāms.

Rajonu apzīmējumi :

AI - Aizkraukles rajons JP - Jēkabpils rajons RR - Rīgas rajons
AU - Alūksnes rajons KV - Krāslavas rajons RE - Rēzeknes rajons
BA - Bauskas rajons KG - Kuldīgas rajons SD - Salduss rajons
BV - Balvis rajons LI - Liepājas rajons TS - Talsu rajons
CE - Cēsu rajons LM - Limbažu rajons TU - Tukuma rajons
DG - Daugavpils rajons LU - Ludzas rajons VK - Valkas rajons
DO - Dobeles rajons MD - Madonas rajons VE - Ventspils rajons
GU - Gulbenes rajons OE - Ogres rajons VR - Valmieras rajons
JE - Jelgavas rajons PR - Preiļu rajons  

Rīgas pilsētas rajoni:

RC - Centra rajons RK - Kurzemes priekšpilsēta RV - Vidzemes priekšpilsēta
RG - Zemgales priekšpilsēta RL - Latgales priekšpilsēta RZ - Ziemeļu rajons

Beigu rezultāts: 

Rezultātu skaita atsevišķi pirmajām 4 tūrēm (CW/SSB), un atsevišķi pēdējām 2 tūrēm (RTTY).

 • CW/SSB rezultāts = (CW/SSB tūru punkti) x (CW/SSB reizinātāju skaits)

 • RTTY rezultāts = (RTTY tūru punkti) x (RTTY tūru reizinātāju skaits)

Vērtēšana:

Vienāda apstiprināto punktu skaita gadījumā augstāka vieta tiek piešķirta dalībniekam ar labāku apstiprināšanās procentu (ņemot vērā punktu skaitu pirms tiesāšanas – kam mazāks, tam augstāka vieta)

Elektroniskās atskaites:

Sūtīt 14 dienu laikā pēc sacensībām uz adresi:

Sūtāmo failu nosaukumā jābūt stacijas, kuras operators sūta atskaiti, izsaukuma signālam.

Elektronisko atskaiti rekomendējam iesūtīt teksta formātā (Cabrillo vai ne Cabrillo), kurā viena QSO informācija ir vienā rindā un satur visu nepieciešamo informāciju par katru QSO.

Kā noformēt elektronisko atskaiti, skatīt šeit

Elektroniskajām atskaitēm atsevišķu summu lapu var nepievienot. Tomēr elektroniskajai atskaitei obligāti jāsatur sekojoša vispārēja informācija:

 • sacensību nosaukumu (YL TEST)
 • izmantoto izsaukuma signālu;
 • klasi (klases), kurā(s) piedalās, (skat. Iespējamās klašu kombinācijas augstāk);
 • Vairāku operatoru stacijas (G klase) obligāti norāda visus operatorus
 • Kontakt informācija (pasta adrese, vēlams e-pasta adrese)
 • Jāpievieno arī deklarācija (atsevišķā failā vai ievietojot tajā pašā failā):
  "Ar šo es apliecinu, ka esmu ievērojis sacensību noteikumus un visus ar manas kategorijas licenci saistītos Latvijas radio amatieru noteikumu punktus. Piekrītu sacensību organizētāju lēmumiem."

Papīra atskaites:

Sūtīt 14 dienu laikā pēc sacensībām uz adresi LRAL, a/k 164, Rīga 1010.

Atskaiti veido atbilstoši sekojošam paraugam. Atskaitēm jāpievieno arī summu lapa.

Atskaišu summu lapai jāsatur:

 • sacensību nosaukumu

 • izsaukuma signālu

 • klasi (klases), kurā(s) piedalās, (skat. Iespējamās klašu kombinācijas augstāk)

 • iesniedzamo CW/SSB rezultātu (QSO skaits, punkti, reizinātājs, summa)

 • iesniedzamo RTTY rezultātu (QSO skaits, punkti, reizinātājs, summa)

 • Vairāku operatoru stacijas (G klase) obligāti norāda visus operatorus

 • Jāpievieno arī deklarācija:
  "Ar šo es apliecinu, ka esmu ievērojis sacensību noteikumus un visus ar manas kategorijas licenci saistītos Latvijas radio amatieru noteikumu punktus. Piekrītu sacensību organizētāju lēmumiem."

Apbalvošana:

 • Ja klasē startē mazāk kā 5 dalībnieki, pirmās vietas ieguvējs saņem diplomu

 • Klasēs, kurās ir vismaz 5 dalībnieki, 1. vieta saņem balvu un diplomu, 2. un 3. vieta saņem diplomu

Ieteikumi programmatūrai:

LRAL rekomendē izmantot bezmaksas programmu N1MM contest logger (http://www.n1mm.com), konfigurējot to kā NRAU kontestam (NRAUCW vai NRAUSSB – vienalga, kuru).

Izvēlas darba veidu MIX un diapazoni – ALL.

Oriģinālo NRAU rajonu failu (nrau.sec) mapē N1MM aizstāj ar citu tāda paša nosaukuma failu, kurš atrodams šeit. Saglabājiet oriģinālo failu NRAU kontestam citā mapē!

CAT funkciju neizmanto

Kad beidzas 15 vai 30 min. periods, programmā jāpāriet uz citu diapazonu, lai nerādītu DUPE.

Programma atļauj strādāt visos 3 darba veidos (RTTY izmantojot MMVARI vai MMTTY plug-in’u) saglabājot vienotu (nepārtrauktu) kontrolnumura sekvenci.

Pēc sacensībām Cabrillo failā ar roku jāizlabo diapazons (lietojot jebkādu teksta editoru, funkciju Edit->Replace->Find what.. 14000; Replace with.. 3500). Kā arī jānomaina sacensību nosaukums, kategorijas, jāpieliek apliecinājums (skat. paraugu)

Alternatīvs variants, kā konfigurēt N1MM programmu (TNX YL2KF)