Kā noformēt elektroniskas atskaites YL sacensībām

Vēlams sūtīt vienotu atskaiti par CW/SSB un RTTY tūrēm (vienā failā, kā zemāk parādīts)

Lūgums censties sakārtot kolonas minētajā secībā, ievērot zemāk aprakstīto datuma, laika, diapazona, modulācijas veida formātu, savstarpēji atdalīt ar vienu vai vairākiem tukšumiem (tukšumu skaits šajās sacensībās nav svarīgs).

Ja programma iespiež RS(T) kolonas ar 599, var atstāt to kā ir. Ja neiespiež, arī var atstāt kā ir.

Zemāk paraugs derīgam Cabrillo failam, ko ģenerē N1MM programma, ja tā konfigurēta, kā aprakstīts šeit

Pirms nosūtīšanas ar roku (teksta redaktoru) jānomaina sacensību nosaukums, diapazoni (ja nepieciešams), kategorijas, jāpieliek apliecinājums.

Ja startē arī RTTY tūrē, var pievienot RTTY pieteikto rezultātu izmantojot rindu "CLAIMED-SCORE-D:".

Pieteiktā rezultāta norādīšana ir vēlama, bet nav obligāta. Pieteiktais rezultāts tiks sarēķināts ar tiesāšanas programmas palīdzību.

START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: YL1AA
CLUB: Latvian Contest Club
CONTEST: Latvijas isvilnu sacensibas 80m diapazona
CATEGORY: A, D
CLAIMED-SCORE: 10900
CLAIMED-SCORE-D: 170
OPERATORS: YL1AA
SOAPBOX: komentaari
SOAPBOX: komentaari
SOAPBOX: komentaari
NAME: Juris Berzins
ADDRESS: Medus iela
ADDRESS: Riga, LV-1010
ADDRESS: Latvia
CREATED-BY: N1MM Logger V7.3.8
QSO: 3500 CW 2007-04-28 0400 YL1AA     599 001 RE  YL1HH     599 002 DO   
QSO: 3500 CW 2007-04-28 0453 YL1AA     599 002 RE  YL8JJ     599 009 RR   
QSO: 3500 PH 2007-04-28 0501 YL1AA     59 003 RE  YL9AA     59 090 BV   
QSO: 3500 RY 2007-04-28 0604 YL1AA     599 004 RE  YL6GG     599 080 SD   
END-OF-LOG:
  

Cits, arī derīgs logfaila piemērs, ko iegūst sekojot YL2KF N1MM konfigurācijas pamācībai:

START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: YL1AA
CLUB: Latvian Contest Club
CONTEST: Latvijas isvilnu sacensibas 80m diapazona
CATEGORY: A, D
CLAIMED-SCORE: 10900
CLAIMED-SCORE-D: 170
OPERATORS: YL1AA
SOAPBOX: komentaari
SOAPBOX: komentaari
SOAPBOX: komentaari
NAME: Juris Berzins
ADDRESS: Medus iela
ADDRESS: Riga, LV-1010
ADDRESS: Latvia
CREATED-BY: N1MM Logger V7.3.8
QSO: 3500 CW 2007-04-28 0440 YL1AA     0001 RE  YL7AA     0001 RE  
QSO: 3500 CW 2007-04-28 0440 YL1AA     0002 RE  YL3GG     0009 DO  
QSO: 3500 PH 2007-04-28 0541 YL1AA     0003 RE  YL6AA     0009 RR  
QSO: 3500 RY 2007-04-28 0642 YL1AA     0004 RE  YL7AA     0090 SD  
END-OF-LOG: